Poeldonk:Komst insektenmeel/vet- fabriek uit larve-eitjes van vliegen

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-08-2017 | Gewijzigd op: 12-08-2017

Op bedrijventerrein Poeldonk, op de plek van voorheen De Kruithoorn, naast de nieuwe wijk  Meerendonk/ Gestel Zuid heeft Protix Biosystems uit Dongen een omgevingsvergunning aangevraagd voor een fabriek voor de grondstoffen voor dierenmengvoeders.  Die worden gemaakt door het kweken van larven [eitjes] uit de Zwarte Soldatenvlieg die verolgenms worden vermalen naar eiwitten c.q. eiwitvetten tbv van die mengvoeders. In de vergunning staat:’..voor de productie van hoogwaardige diervoederingrediënten’.


Die vergunning geeft –onder ‘gebouwen’-  de verbouwing van Kruithoorngebouw Q1 en de bouwvan zes silo’s tbv de  productie van eitjes en 12 silo’s voor de kweek van larven.
In de vergunning staat dat bij uitzondering de silo’s 20 meter ipv 10 meter hoog mogen zijn.

Wat stank betreft werkt Protix met een drie-barrière- systeem [deursluizen] waardoor de stank beperk behoort te zijn.
Op het terrein is transport  o.a. van meerdere heftrucks [het aantal wordt niet genoemd], die 40-50 bewegingen per dag maken. Daarnaast is er sprake van 21 030 vrachtwagenbewegingen, waarvan 2 's avonds en‘s nachts en 40 personenwagens voor de 80 werknemers van ‘Protix Den Bosch’.

Akoestisch onderzoek De bouw gebeurt ter plaatse van ‘een geluidsgevoelige bestemming van de omgeving’. Daar is een ‘optredende geluidsbelasting geprognotiseerd’. De geluidsbelasting voor de omgeving bedraagt aan de ‘intredezijde’ 78 db en aan de uittredezijde  88 db. In Dongen, waar het bedrijf nu zit,  zijn die aantallen voor de geluidsniveau in de sectie productie 75-79db terwijl maximaal 70db is toegestaan.

 Woonbuurt over het hoofd gezienHet meest opvallende staat onder 'Bedrijventerrein' dat 30 hectare groot is. Protix -vallend onder de categorie 3.2  - gebruikt daarvan 40.000 m ². Het gebied is betiteld met ’redelijk rustig’. Aan de rand bevindt zich ‘groen en sport’. Maar nergens wordt duidelijk dat de bebouwing vlak bij de nieuwe wijk Meerendonk is gesitueerd. Er wordt wel van de Gestelse buurt gesproken. Ook van de Oosterplas, maar  niet als woonbuurt..! 

In 2016 werd de  2e fase Meerendonk op de locatie IJsbaan in de ijskast gezet omdat er tot 2023 genoeg nieuwbouwlocaties beschikbaar zouden zijn. Dat lijkt ‘een move’ ten gunste van eigen beleid..

Er staat wel dat van een ingrijpende herstructurering onder meer van sportvelden en van de stortplaats noodzakelijk is. Ook zal een bodemsanering en de sloop van -een deel - van de Kruithoorn nodig zijn. Mogelijk wordt er tzt nog een waterzuiveringsinstallatie aangelegd, zo valt ook in de vergunning te lezen.

Weinig publieke interesse Dit alles is met ambtenarenogen gelezen en gefiatteerd en als zodanig uitgezet. De omgevingsvergunning ligt nog t/m maandag 28 augustus 2017 ter visie.
Op de twee informatieavonden in mei/juni kwamen slechts 20 bewoners af.


 
Kritiek van De Bossche Groenen op komst Protix
De Bossche Groenen stelt kritische vragen over de plannen mbt afbouw van de nieuwe wijk Meerendonk.

De fractie olv Judith Hendrickx mist onder de rubriek 'activiteiten' ‘eiwitkweek-bedrijvigheid en/of insectenkweek’.

Ook staat in haar brief dd.10-08-2017 ‘Schriftelijke vragen ex.  Art. 33’ een  geluidsbelasting
van 104 db gedurende  45 minuten tijdens het laden en lossen van 21-30 !! vrachtwagens.
Die verkeerstoename geeft risico op verkeerongelukken in de buurt, stelt Hendrickx.
'En hoezo? dat Profix geen geluidshinder oplevert en waarom zij in milieucategorie 3.2 valt?'

De Bossche Groenen mist de aanleg van nieuwe natuur in de Dungense polder.
Tot slot vraagt zij 'welke andere locaties dan Poeldonk in beeld zijn geweest..?'Terug naar boven