'Eerste schop' als start aanleg Kanaalpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-04-2014 Wethouder Geert Snijders en dijkgraaf Lambert Verheijen hebben vrijdagmiddag  4 april 2014 de officiële start gegeven aan de aanleg van het Kanaalpark. Dat ging gepaard met de iznet van een graafmachine waarmee de eerste  graafwerkzaamheden worden verricht voor de aanleg van de tijdelijke dijkpassage, bij de sluis in Empel.
Geert Snijders: “We krijgen er een prachtig stukje natuur bij in onze gemeente. Het duurt natuurlijk nog even voordat het park helemaal volgroeid is, maar ik ben er van overtuigd dat dit een zeer aantrekkelijk gebied wordt om te wandelen en te fietsen. Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen is hierin essentieel”.
Wethouder Geert Snijders en dijkgraaf Lambert Verheijen zetten de eerste schop voor de tijdelijke dijkpassage bij de sluis van Empel.

foto © sandra peerenboom, 4 april 2014.

Lambert Verheijen: "Dankzij deze samenwerking creëren we een bijzondere verbinding tussen de Aa en de Maas waar we met elkaar trots op mogen zijn. Het Kanaalpark en de Rosmalense Aa leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier”.

Sinds kort vinden er volop werkzaamheden plaats in dit gebied. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen weken de eerste poel gegraven. Deze poel is een van de poelen die in het moerassige gedeelte van het park, tussen de Bruistensingel en de sluis in Empel, komen te liggen . Het komende jaar worden de contouren van het Kanaalpark steeds beter zichtbaar.
De oplevering van het Kanaalpark verwachten we aan het einde van dit jaar, gelijktijdig met de oplevering van het Maximakanaal.
Verbinding tussen Aa en Maas
Het kanaalpark is een landschapspark dat zich uitstrekt van Berlicum tot aan de Maas. De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark. Dit is een volledig nieuwe beek en vormt een ecologische verbindingszone tussen de Aa en de Maas over een lengte van zeven kilometer.
De aanleg van het Kanaalpark is een project van de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel, waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant en wordt uitgevoerd door Willemsunie.