Aanleg groene zone langszij nieuwe ZdW-vaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2009 | Gewijzigd op: 11-03-2009
 
  Het binnenstadstraject van de Zuid-Willemsvaart dat na de omleiding in 2014 niet zal verdwijnen.
foto © gerard monté 18 juli 2007.

Dit jaar volgt de aanbesteding voor de omlegging van het negen km lange traject van de Zuid-Willemsvaart, dat nagenoeg parallel loopt aan de A2. Oostelijk ervan legt de gemeente een groene zone aan als compensatie van wat er eerder verdwenen is. Daardoor ontstaat een ecologische verbindingszone, die loopt vanaf de Brand tot aan de Koornwaard in Empel. Tot die tijd is er overleg met natuur-en milieuorganisaties en wijk-en bestuursraden, die inspraak hebben bij de invulling van het gebied. Zodra de plannen in het najaar concreter zijn, worden ze via internet en infobijeenkomsten aan een breder publiek gepresenteerd. Bestemmingsplan én inrichtingsplan worden daarna voorgelegd aan de gemeenteraad, die voor de planvorming nu alvast om een krediet van € 250.000 wordt gevraagd.