Zuid-Willemspark van alle kanten in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-02-2017 | Gewijzigd op: 11-02-2017
De gemeente heeft deze week in 'de kanaal' enkele vlonders geplaatst met daarop :zomerse  kanaaltaferelen. Het is weer een actie rond de invulling van Zuid-Willemsvaart  waarover deze week de campagne voortgaat. Dat begon al op maandag 30 januari j.l. De avond trok honderden belangstellenden*. Deze week is het 'de Week van de Zuid-Willemsvaart. 

Er zijn in de kanaal drie vlonders geplaatst met een zonnig tafereel. Dat past i n de campagne  'De Week van het Zuid-Willemspark'. 

Een van de drie vlonders  in 'de kanaal' rond
de 'Week van het Zuid-Willemspark'  in het Koudijscafé.
......................................................................................................

*Zie artikel Koudijscafé:  Info avond over Zuid-Willemspark  dd. 30 januari 2017. 


Bericht van 22 januari 2017 Verhalen verteld in brugwachtershuisjes 
Kunstenaar Imke Dillen sprak in de Blb-vergadering van woensdag 14 december 2016 in Bij Kathrioen tot slot dat zij zich bekommert op plekken in transitie. Een van die plekken is de Zuid-Willemsvaart en de brugwachtershuisjes die daar langs staan.
De brugwachtershuisje langs de Zuid-Willemsvaart, 
die er leeg en verloren bij staan. De huisjes
resp. bij de Orthenbrug [boven],
Hinthamerbrug [r-boven] en de Antoniebrug
.

foto's © paul kriele, 15 december 2016.

De huisjes krijgen –over 9 maanden verspreid- 10 verschillende kunstenaar te huizen, elk met een eigen -drie maanden durend - project. De kunstenaars zullen de huisjes in verschillend daglicht plaatsen.’Dit wordt het eerste bewonersinitiatief met kunstenaar,’’ vertelde Dillen, die uitlegde dat het doel is om daarmee ideeën en verhalen te verzamelen die op hun beurt inspiratie kunnen geven aan de herbestemming van de brugwachtershuisjes.
Dillen ziet haar project als een voorfase van de transitie van de Zuid-Willemsvaart, waarover de landschapsarchitect en stedenbouw Buro Lubbers een plan zal indienen.

Vakwerkhuisje bij The Dukes
Imke Dillen  en Toon
Joling architect herbestemming Erfgoed. 
  Oud vakwerkhuisje langs de Limiet laan.

foto's © paul kriele,10 april 2016.


Ook begint zij aan het inmiddels gerestaureerde vakwerkhuisje van The Dukes aan de Limietlaan waarvoor zij de ‘Vereniging van Niks’ heeft opgericht. De gemeente steunt haar initiatie. Op 21 januari 2017 is daar een vergadering waar men ideeën kan opperen voor de nieuwe bestemming van het huisje.

Zie artikel dd. 10 april 2016:  Startschot voor herbestemming oud kleedlokaal The Dukes.

Terug naar boven