Koudijscafé: Stap naar Zuid-Willemspark trok ruim 300 belangstellenden

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-01-2017 | Gewijzigd op: 06-02-2017
Commentaar van Hartje Den Bosch op 30km- zone ter hoogte van Gasthuiskwartier:  zie onderaan artikel.

Nieuwe inspraakstap naar het  opstellen van een inspiratie document voor het Zuid-Willemspark. trok op maandagavond 30 januari 2017 tweehonderd [eerste sessie 18.30 uur]  belangstellenden. Gastspreker was Peter Lubbers van Buro LubbersLandschapsarchitectuur & Stedenbouw die door de gemeente samen met Arcadis was uitverkoren om een eerste ontwerp te maken. 

Plankaart vanaf Den Dungen [rechts] tot
aan de Maas [ links]

................................................

Met een welkom door wethouder Eric Logister [o.a. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw] in een volle zaal achter het Koudijscafé aan de Tramkade begon de hernieuwde aanpak van meepraten over een in te richten Zuid-Willemspark.

Wethouder Logister  gaf het doel aan van deze avond en de komende 'Week van het Zuid-Willemspark'. 'Samen met u te praten over de invulling van het Zuiderpark. Over een ding zijn we het eens dat de stad met dit kanaalpark er een ikoon heeft bijgekregen. Het geeft een grote impact op de stad én op de beleidsterreinen'.

Hierop memoreerde Logister nog eens wat vooraf is gegaan: de flessenpost [bijeenkomst 8 mei 2007 met ideeën in flessen], de Creatieve Piramide [bijeenkomst op 7 november 2006 op initiatief van architect Aart Wijnen] en de debatten in de gemeenteraad. De volgende concrete stap was het voorstel  aan de raad  om een, zoals dat heet, aangeklede offerte te laten maken. Daaruit is de idee van een park ontstaan, met daarin verweven de metafoor van 'beleven'. Maar het park is ook een metafoor voor wonen en recreëren, voor bedrijven en voor ondernemen.

Het is aan u te reageren nu op deze avond of in de Week van het Zuid-Willemspark [13-18 februari 2017] of  ook op twitter via #zuidwillemspark. Wij gaan nog de wijk-en bestuursraden en de ondernemersverenigingen uitnodigen zoekend naar ideeën. Uiteindelijk loopt dat uit in een visie, waaruit het inspiratiedocument wordt  samengesteld.
Tot slot gaf de wethouder nog aan dat ' .. het zeker een lang traject gaat worden. Maar we kunnen meteen met de start beginnen en vervolgens de zaken verder uitwerken om in de  komende jaren tot een verwezenlijking te komen.'


   
-Boven: Peter Lubbers van Buro Lubbers Landschapsarchitectuur & Stedenbouw was
de spreker die zijn eerste ontwerp toelichtte. 
-Rechts: Het publiek in een van de ruimten van
de oude Koudijsfabriek. Hier de zaal achter het Koudijscafé
.
-Rechts : Op deze plattegrond
konden de bezoekers hun idee plakken. 


foto's © paul kriele, 30 januari 2017.
......................................................................................................................
 


Peter Lubbers van Buro landschapsarchitectuur & Stedenbouw
Peter Lubbers memoreerde eerst dat zijn buro tezamen  met Arcadis is uitverkoren om een ontwerp voor het Zuid-Willemspark te gaan maken.
'Het is geen normaal traject,' sprak Lubbers.  'Het kanaal dateert uit het begin van de 19e eeuw. Het is een historisch litteken  dat in de loop der tijden een nieuwe kracht kreeg. De aanleiding voor ons om daar anders over te gaan denken, was de komst van het Máximakanaal. 
Voor ons waren de reizen  naar onder meer New York, Valencia en Rotterdam een inspiratiebron. We bezochten in New York de High Line, in Valencia is een oude rivier omgetoverd in een grote feestelijke combinatie van wonen, sport, cultuur en kunst en recreatie en in Rotterdam hebben de Luchtbruggen delen van de stad met elkaar verbondenen nieuwe gebouwen in beeld gebracht.
Het kanaalpark wordt een soort dragende component die drie andere delen van de stad met elkaar verbindt.  Het zijn plekken voor nieuwe initiatieven 

Er zijn ontmoetingspunten en knooppunten die het water aan het land koppelen en Lubber noemde nog veel meer mogelijkheden en ideeën. Zie de website *

We gaan uit van een grote diversiteit: veel bomen en planten. Het wordt een ontwikkeling die jaren door gaat telkens met iets nieuws,' sprak Lubbers..

Na de toelichtingen kon het publiek op  gele briefjes zijn /haar idee/suggestie geven. 

-Links boven: de Van Veldekekade.
-Hierboven: de Diezemond.
-Links: De Tramkade.
-Rechts: Nabij Den Dungen. 

-Links: De Lambooijbrug.


© buro Lubbers.


Programma ' Week van het Zuid-Willemspark

Na deze avond volgen nog een 'Week van het Zuid-Willemspark [13-18 februari 2017] Daarin krijgen inwoners, ondernemers en organisaties de mogelijkheid hun initiatief te pitchen. Ook zijn er meerdere sessies voor uitgenodigde steakholders.

Op de slotdag van  zaterdag 18 februari 2017 is er een terugblik op de binnengekomen en besproken reacties
en initiatieven. Op deze dag geven wethouder Eric Logister en Peter Lubbers [Buro Lubbers] een toelichting en kan men
een rondvaart en/of en wandeling maken. Koudijscafé is dan open vanaf 11.00 uur.

Na de Week van het Zuid-Willemspark kan men op elke dinsdagmiddag [15.00-17.00 uur]  nog een kijkje nemen in het inloopatelier boven het Koudijs café. .

Ook werd nog aangestipt dat  de verhalen die bijv.  al in de brugwachtershuisjes worden opgetekend, ook worden betrokken bij de ontwikkeling naar een nieuw park .

In juli 2017 bespreekt de gemeenteraad de uitslag van de in deze lopende campagne binnengekomen ideeën en suggesties, die verwerkt worden in het 'inspiratiedocument'. Daarin zitten ook de uitkomst van de in 2006 gehouden inspraakbijeenkomst van  de 'Creatieve Piramide. **

*Zie ook www.zuidwillemspark.nl . Zie ook twitter:  Zuid-Willemspark 

**Zie ook de artikelen over de toekomst  van de Zuid-Willemsvaart art. dd 7 november 2006:
-Op 16 november 2006 Meebeslissen over de toekomst van het kanaal  artikel dd. op 7 november 2006 .


Kritiek op invoering 30km -zone thv Gasthuiskwartier.

Voorzitter van Hartje 's-Hertogenbosch Peter Claessen heeft per brief [dd.25012017] gereageerd op een deelaspect van het toekomstige Zuid-Willemspark. Claessen ageert tegen de instelling van een 30km-zone, met name ter hoogte van het toekomstige Gasthuiskwartier.  'Het schaadt het economisch functioneren van de binnenstad,' aldus de brief.
Claessen  pleit, of liever bevestigt nog eens, dat ' er een ononderbroken  binnenstadsring moet zijn met 2-richtingverkeer.
Pas dan zijn de parkeerlocaties goed bereikbaar, 'aldus de voorzitter  van de ondernemersvereniging, die aankondigt 'binnenkort met diverse ideeën  voor de invulling van het Zuid-Willemspark te komen'.


Terug naar boven