Project met verhalen en kunst door de 'Sluis O-Jutters'

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2017 | Gewijzigd op: 31-05-2017

Onderdeel van het proect van Imke van Dillen rond de Brugwachtershuisjes heet  Sluis O Jutters. Onder dat motto werd woensdagmiddag 31 mei 2017 prijsgegeven wat er  schuil gaat in het water van Sluis O en  onder de waterspiegel aldaar en welke verhalen zich over Sluis O de ronde doen. 

Indruk van de bijeenkomst bij
het brugwachtershuisje van Sluis O.

foto © paul kriele,  31 mei 2017.
...........................................................................................

 

Kustenaars Lidwien van Noorden en de video-en animatiekunstenaar Jasper Toeli hebben zich uitgeleefd , geïnspireerd door het water van Sluis Toeli maakte op zijn manier een video van het kanaalwater die door een periscoop is te bekijken. Lidwien van Noorden haalde in 60 dagen  60 flessen water uit Sluis O op. In die periode  verzamelde zij ook  heel wat juttersverhalen verteld door mensen die ooit iets met Sluis O te makenhebben gehad. Zij zocht er passende voorwerpen bij, die zij tot een kunstwerk maakte. Dat jutterskunstwerk kreeg een plek voor het brugwachtershuisje..Voor  meer over Lidwien  van Noorden zie ook www.contemporaryartistlidwienvannoordencolorsunwind.nl 

Boven : Lidwien van Noorden  bij het kunstwerk
van afval en rechts de 60 flessen met Sluis O-water.

foto's © paul kriele, 31 mei 2017.
...........................................................................................................

 

Het Waterschap Aa en Maas en de gemeente ondersteunen dit project ‘Sluis O Jutters’.Peter Ketelaars, bestuurslid bij het Waterschap Aa en Maas  en beleidsadviseur Frank Bouwens waren aanwezig om uit te dragen dat Sluis O een belangrijke en niet te missen schakel is in zowel de scheepvaart, het afwateringsgebeuren als in toeristisch oogpunt. Voor dat laatste werd  onlangs in de voormalige De Heusfabriek aan de Tramkade de aftrap gegeven. 

 

-Boven: Lidwien van Noorden geeft aan Imke van Dillen de  'eerste vondst' uit Sluis O, een hortensia cadeau..

-Rechts boven: Toespraak van hewt besturslid van het Waterschap Aa en Maas Peter Ketelaars.

-Rechts: Enkele aanwezigen legen enkele van de 60 door Van Noorden opgehaalde flsssen Sluis O-wate
r.

foto's © paul kriele, 31 mei 2017.
................................................................................................................
 
 

In haar welkomstwoord sprak Imke van Dillen vanaf de trap van het brugwachtershuisje op de Hinthamerbrug bij Sluis dat het niet alleen om de Brugwachtershuisjes gaat, maar ook om de overgang van het oude naar het nieuwe.

Hier zijn de Sluis O –jutters gestart: Jasper Toeli en Monique Broekman .

Intussen heeft zich ook als sympatisanten het Waterschap Aa en Maas aangesloten bij dit project. Zij zouden wel eens willen weten wat de mensen van Sluis O vinden.

Van Albert Oostra van de gemeente kreeg zij de sleutel van Sluis O. 

Van Dillen memoreerde Lidwien van Noorden die alles boven water haalt wat niet zichtbaar is. Lidwien nam er tijd en aandacht voor. Met haar communitykunstwerk en de 60 flessen en bijpassende verhalen heeft zij een groot cadeautje aan dit project gegeven. Van Noorden gaf  ‘de eerste vondst‘ uit Sluis O een hortensia aan Dillen cadeau.

Jasper Toeli laat met zijn videoproductie, te zien door de kunstig aangebrachte [omgekeerde] periscoop zien wat zich onder de waterspiegel afspeelt.

Een van de Bossche jutters en verhalenvertellers die bij Sluis O woonde was Sjef va de Wiel. Sjef, zoon van de Sluiswachter, vertelde aan Lidwien van Noorden dat de Duitsers op het einde van de Tweede Wereldoorlog nogal wat verrekijkers en mogelijk  geweren in de Sluis hadden gegooid.

 Lidwien van Noorden reikt aan 
haar moeder en aan de sluiswachterszoon Sjef 
van de Wiel [achteraan links] een fles Sluis O-water uit
.
-Rechts: Jasper Toeli, de kunstenaar van de videodocu die door deze nog te onthullen periscoop kan worden bekeken.

foto 's © paul kriele, 31 mei 2017.
................................................................................................................
 

Peter Ketelaars van het Waterschap, die wethouder Jos van Son waar nam en die zich voor dit moment de ‘loco dijkgraaf’ noemde, gaf nog eens aan dat Sluis O een bottleneck vormt in het afwateringssysteem van Aa en Maas. Ook naar de toekomst, bij de ontwikkeling van het kanaal  tot  ZuidWillemspark, heeft het Waterschap een stem in het kapittel.

Tot de regie van dit Sluis O-project zei Ketelaars dat zij als eerste een bijdrage leveren aan  de nieuwe ontwikkelingen. Daarom zijn wwij er ook trots op dat wij er een bijdrage aan kunnen leveren. Met die kunstwerkenis een verbinding gelegd tussen mensen via afval, terug naar de mensen. Want alle afval heeft een boodschap. Dat noemen wij de circulaire economie. 

Momenten waarop [boven] Albert Oostra van de gemeente en onder Peter Ketelaars van het Waterschap Aa en Maas het kunstwerk van Jaspet Toelie [een periscoop] onthullen. 
................................................................
 
foto's © paul kriele, 31 mei 2017.

Na het ledigen van een serie van de 60 Sluis O-water onthulden Peter Ketelaars en Albert Oostra het kunstwerk van Jasper Toeli. 

Na afloop van het meer ceremoniële deel was er ook fris water en werden  andere lekkernijen rond gedeeld, waarmee de seance bij Sluis O  werd afgesloten. 

Zie ook facebook: Bossche brugwachtershuisjes. of contemporaryartist 
Terug naar boven