Ontwikkeling naar Zuid-Willemspark in gang gezet

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-06-2017 | Gewijzigd op: 09-06-2017

Met een persgesprek op donderdagmorgen 8 juni 2017 zette de gemeente de aanpak van het 12 km lange binnenstadstraject van de Zuid-Wilemsvaart  naar een Zuid—Willemspark in gang. De wethouders Jos van Son en Erick Logister lichtten met de projectleider Marjolein Pullens  de presentatie van een zgn. ‘inspiratiedocument  met aanhangend het raadsvoorstel  toe. 

  vlnr Projectleider Marjolein Pullens en de wethouders
Jos van Son en Eric Logiste
r.


foto © paul kriele, 8 juni 2017. 
...............................................................

Concreet betekent datmet dit Inspriatiedocument het in gang zetten van alvast een aanpak en inrichting van de Openbare Ruimte bij het Gasthuiskwartier, waar dit jaar de eerste huizenbouw begint.  Daar komen alvast wat groenvoorziening en ontmoetingsplekjes.

Sluis O
Ook staat de  aanpak van Sluis 0 gepland. Maar naast een groene inrichting en het gepland  vastzetten van de bruggen, zal de echte ontwikkeling nog jaren duren. Dat beklemtoont ook Eric Logister: 'Het gaat om een ontwikkeling van 20 à 30 jaar en dan nog kan er van alles gebeuren: onderhoud , nieuwe initiatieven en nieuwe visies'. 
Maar  de gemeente haakt bijv. ,voor wat betreft Sluis O in op  de initiatieven die al plaatsvinden rond de brugwachtershuisjes.
‘Hier gaan we werk van werk maken,’ zegt wethouder Jos van Son. ‘Sluis O zit op het eind van zijn leeftijd maar de gedachten zijn een vergroening en een versmalling van de sluisbak en het vast zetten van  de Hinthamerbrug [en ook de Kasterenbrug en Orthenbrug]. De Anthoniebrug moet beweegbaar blijven vanwege de waterstanden.
 

Het 12 km lange traject
dat de komende
ientallen jaren in ontwikkeling gaat.

.....................................................................
 
 

Watertaxi
Zo loopt er ook al jaren een plan voor een watertaxi van de Ertveldplas naar de Citadel en  verder de Aa op, langs welke route aanlegsteigers zullen komen. Daar werkt de gemeente graag aan mee of gaat met initiatiefnemers die zich aandienen,  in gesprek.  Ook op korte termijn zouden al podia kunnen worden aangelegd voor evenementen.

Op langere termijn komen  bruggen over het kanaal voor voetgangers en fietsers  thv het Gasthuiskwartier en ook thv de Van Bernestraat naar de Schildersstraat inbeeld. Maar op veel meer plaatsen langs het kanaal zullen fiets- en wandelpaden worden aangelegd : langs de Maastrichtseweg die versmald en autoluw wordt gemaakt, bij de Van Veldekekade en verderop richting de Kloosterstraat [Meerse plas]. Dat gebied dat behoort bij St. Michielsgestel [Den Dungen] wordt tot een meer open en toegankelijk gebied  ingericht. Maar er is ook ruimte voor de natuur die er nieuwe kansen krijgt, vult  Van Son aan.

 'Dit is een unieke kans voor de stad,' aldus Eric Logister en Jos van Son. Den Bosch pakt dat op om het kanaal als groene long met de stad én delen van de stad met elkaar, te verbinden, en het verblijfsklimaat rondom het kanaal te verbeteren. Eigentijdse elementen zoals klimaat adoptatie en het ecologisch aspect [waterstanden] spelen bij deze ontwikkeling mee.

De gelikte  brochure die de plannen met illustraties en foto's  omschrijft. 
.....................................................................

Bij die ontwikkeling sluiten zich ook nieuwe woonvormen aan, zoals het wonen op en aan het water bij de Van Veldekekade en de Ertveldplas. Of de bouw van Tiny houses bij de Poeldonkweg. Die gebieden hebben meer potentie,  zegt Logister, waar hij ook nog  de kop van ’t Zand en de Vogelwijk aan toevoegt.

Daar zal nog veel studie en  overleg bij nodig zijn. Met die lange termijnvisie vallen termijnen die lopen tot aan de jaren 30 en 40 toe… 

Het inspiratie document, waaraan Buro Lubbers haar invulling heeft gegeven, komt met bijbehorend raadsvoorstel eind juni in de commissies en in juli in de gemeenteraad.  


 -Links boven Den Dungen. -Rechts boven:  Stadstraverse, Links onder: Sluis O.
-Rechts onder: De Heus/ Tramkade
Impressies   ©  Buro Lubbers .
----------------------------------------------------------------------------
Zie  ook  uitgebreide info op de site Zuid-Willemspark.nl 

© buro Zie ook artikel dd 30 januari 2017 'Koudijscafé stap naar Zuid-Wilemspark. [met ookallerlei afbeeldingen]

Terug naar boven