Groen Links keert terug op besluit Zuid-Wvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2009 | Gewijzigd op: 17-09-2009

Het binnenstadstraject in deze omvang ongeschikt voor grote containerschepen maar Groen Links stelt dat er 'voldoende ruimte is voor vervoer over water '[..]. 
De bruggen zouden door hefbruggen ipv vast hoge bruggen vervangen kunnen worden. Deze gaan sneller open en dicht.


foto © gerard monté, 8 juli 2007.

Groen Links is de zoveelste partij die een eerder [1996] unaniem genomen besluit -dit keer -over de omleiding van de Zuid-Willemsvaart nog eens opnieuw door het College van B&W wil laten  beschouwen.
De fractie zegt dat met name de capaciteit van het binnenstadstraject nog eens op de toename van het scheepvaartverkeer bekeken moet worden. De fractie noemt echter niet de omvang, en speciefiek het moderne containervervoer [dat  de Osse haven van Veghel overnam], waarvoor het binnenstadstraject so wie so aanzienlijk moet worden verbreed en uitgediept.
Het toen geldend bezwaar van te hoge bruggen, aldus de brief van Groen Links wordt ingehaald  door hefbruggen, die veel sneller open en dichtgaan.
Een traject door de binnenstad bespaart groen, biedt kans aan huizenbouw en bespaart het Rijk 250 en de gemeente en  de provincie vele miljoenen euro's, aldus het raadslid voor Groen Links Peter van Doremalen in een brief van 17 september 2009 aan het gemeentebestuur.  18 juli 2007