Toekomst Zuid-Willemsvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-06-2008 | Gewijzigd op: 29-06-2008
Architect Aart Wijnen, die de resultaten van de interactieve sessies over het aspect 'Zuid-Willemsvaart' in het Bestuurscentrum presenteerde. foto's © paul kriele, 24 juni 2008.
 
Oud-gedeputeerde en voorzitter van het City Change Center [CCC] Joep Baartmans:'De stad heeft het in zich om verbindingen te leggen. Ik hoop dat  het CCC daarin een centrale functie krijgt  om ruimte voor de kracht van de stad te maken'.

Op de slotavond in het Bestuurscentrum over de toekomst van de eenmaal omgeleide Zuid-Willemsvaart [2014] buitelden de ideeën uit de flessenpost en de Creatieve Piramide over elkaar. Het aantal staat evenredig met de diversiteit. Dat was voor wethouder Geert Snijders reden op een vraag van avondvoorzitter Joiska Zinweg: Welke ziel de stad heeft, groen of Bourgondisch, te antwoorden, dat we combinaties maken. Rood [stedenbouw] buiten de binnenstad en groen er tussendoor.
Op die veelheid van reacties reageerde architect Aart Wijnen, de motor achter dit interactieve traject [Creatieve Piramide] en auteur van de samenvatting, dat ‘…het moeilijk is 2000 uur inspiratie en 2000 uren verwerking in een kwartier samen te vatten.’
Ondanks dat vertelde Wijnen: ‘De nadruk op ’Gezondheid’ is erg opvallend en ook dat er zoveel klemtoon ligt op ‘het groen’ [parken]. Onder ‘gezondheid’ dient te worden verstaan: wandelen, fietsen, sporten en minder auto’s. Horeca en ook culturele voorzieningen gaan hand in hand. Maar ook rust [autoluw] en bruisend, horeca en park.
‘Minder auto’s’ klonk echter niet bij het panel dat buiten Frans van Gaal, overwegend uit ondernemers -René Spermon, Clemens Bolhaar en Jacques van der Miessen- bestond. Zij willen graag de auto tot dichtbij de binnenstad [parkeergarages & toevoerroutes] komen.
In het boek ‘De Zuid-Willemsvaart volgens de Creatieve Piramide’, waarin naast de try out [27 maart 2006], de vier sessies [16 -11-2006, 31-5-2007 en 28-11-2007] verwerkt zijn, staan al die ideeën opgesomd.
Zie ook http://www.creatievepiramide.nl

De slotbijeenkomst over de Zuid-Willemsvaart in het Bestuurscentrum werd door circa 275 mensen bezocht. Daar sprak ook de Vlaamse Ann Meskens die een filosofische wandeling maakte.
foto's © paul kriele, 24 juni 2008.
 
Hans Van Oerle [Strategische Beleidsontwikkeling Gemeente] lichtte de resultaten toe van de flessenpost die over 'de kanaal' was gehouden.
Ze zijn vervat in het boek 'de Zuid-Willemsvaart volgens de Creatieve Piramide', dat Van Oerle toont.

Hans van Oerle [afdeling Strategische Beleidsontwikkeling] lichtte de uitkomst van de flessenpost toe. De ideeën die daaruit voortkwamen zijn 'complementair' met het hiervoor genoemde boek en ‘het stikt van de tegenstellingen,’aldus Van Oerle. ‘Dat stelt ons voor dilemma’s’. 

Panel legt nadruk op bereikbaarheid en parkeergarages
Het panel met René Spermon van de Bewonersvereniging Leebare binnenstad, Clemens Bolhaar directeur Brabants Investerings Maatschappij [BIM], docent  en oud-raadslid Frans van Gaal, geafficheerd als trainer en communicatie deskundige, en makelaar en oud-raadslid [CDA] Jacques van der Miessen.

Het -muv Frans van Gaal - zakelijk getint panel pleitte om te investeren. 'De omleiding van de kanaal biedt daartoe een unieke kans, aldus  Clemens Bolhaar. Ontsluit die binnenstad, aldus de directeur van een nieuw zakencentrum op de Veemarktkade [voorheen Hamido].
Ook ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch [Van der Miessen] benadrukte de noodzaak van bereikbaarheid van de binnenstad en de bouw van een parkeergarage onder het kanaal. 
Die plannen om onder het kanaal een parkeergarage te bouwen zijn al jaren oud: Jan van der Eerden [1969],  Jan Sonnenborn [1983] en André van den Eerenbeemt [2006].
De publieke opnie, zo bleek uit de reacties, bleek voor deze keuzes niet erg enthousiast.
Afronding
Voorjaar 2009 zal de gemeenteraad, nadat zij van het College van B&W de kaders aangereikt heeft gekregen, over de bestemming en inrichting van ‘de kanaal’ een uitspraak doen. Pas in 2014, na de omleiding, kan met de uitvoering van de in 2009 vastgestelde plannen, worden begonnen.
Wethouder Snijders voelde zich erg geinspireerd door de grote opkomst [200-300 personen]. Snijders hoopte dan ook dat een volgende openbare bijeenkomst [mei 2009] opnieuw druk bezocht wordt.

Expositie bruggen
De inzendingen voor een brug voor langzaam verkeer over de Zuid-Willemsvaart zijn tot midden augustus 2008 in het Stadskantoor de maquettes te zien.
Suggestie 'de kanaal'
In 'Stad in de Etalage' [Guardianenhof/Dode Nieuwstraat zijn alle ideeën gebundeld en in te zien over de invulling van de Zuid-Willemsvaart dat in de binnenstad ligt. Het boek Zuid-Willemsvaart kaders, kansen en keuzes is gratis verkrijgbaar.

Terug naar boven