'Kanaalpark' langs nieuwe Zuid-Willemsvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-01-2011 | Gewijzigd op: 21-01-2011
Met de omleiding van de  Zuid-Willemsvaart wordt vanaf Berlicum tot aan de Maas aan beide zijden van het kanaal een landschapspark, genaamd 'Kanaalpark Zuid-Willemsvaart', aangelegd. De gemeente  heeft daartoe een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat in procedure gaat met een inzageperiode en een inspraakbijeenkomst eind februari 2011.
Het kanaalpark, waarvoor de financiering nog niet helemaal rond is, is een een samenwerking van Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.

Situatie net voorbij de Saren en onder Empel.
Het nieuwe kanaal komt rechts [oostelijk] naast de rondweg te liggen. Aan beide zijden van het kanaal wordt een zgn. Kanaalpark ingericht, dat zich uitstrekt van Berlicum tot aan de Maas. Fietsers en voetgangers kunnen op diverse punten oversteken.
Het aan te leggen park maakt overigens  deel uit van een opgelegde natuurcompensatie. Door de aanleg van het kanaal gaat veel natuur elders verloren.

foto;'s © rijkswaterstaat, voorjaar 2009.

Recreatie
Een nieuw aan te leggen 'Rosmalense Aa', een aftakking van de oude Aa, vormt de kern van het Kanaalpark.
In het Aadal zuidelijk van Rosmalen en bij Empel heeft de beek een moerassig karakter. Onder Rosmalen is het meer  een bosbeek. De beek is ideaal voor zoetwatervissen, de bever en de ijsvogel.
Voor fietsers en wandelaars wordt een netwerk van wandel- en fietspaden aangelegd die aansluiten op fietsroutes in de de Maasuiterwaarden, de Kloosterstraat en de Hooge Heide. Bij de fietsbrug bij de Graafsebaan en bij de sluizen van Empel en Berlicum kunnen bezoekers het kanaal oversteken.