Meebeslissen over toekomst kanaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-11-2006 | Gewijzigd op: 25-06-2012
Via de Creatieve Piramide kunnen Bosschenaren gaan meebeslissen over de toekomst van de Zuid-Wilemsvaart. Na de omleiding vormt het traject door de stad een ‘dooie’ tak. Enkele creatieve en kunstzinnige Bossche ondernemers hebben die inspraak in de vorm van de Creatieve Piramide bedacht. Op 16 november 2006 organiseert het CCC, een samenwerking tussen die bedrijven en culturele instellingen, een debat. Via teams van elk elf personen moeten er door gesprekken en discussies ideeën boven komen. Uit de leiders van elk team ontstaat tot slot een eindidee. 

De bedenker van de Creatieve Piramide architect Aart Wijnen Indruk van de deelnemers bij Heijmans Rosmalen.
-Links boven: Voorbeeld water en historie als inspiratie
-Rechts: Wethouder Gerert Snijders.
-Boven: Max Schep, directeur Heijmans tevens gastheer
-Links: Wethouder Geert Snijders
.

foto's © gerard monté, 16 november 2006.

 

De voorbereidende discussies en werkzaamheden in de diverse groepen.

Groep 6 Rodenborch College Rosmalen.
Groep 4 Oeteldonk en individuelen.
Boven: de architecten en rechts boven: de groep schrijvers en rechts de groep  ouderen.
 
foto's © gerard monté, 16 november 2006.

 

De groepen hangen in de pauze hun ideeën op, terwijl wethouder Geert Snijders zich een radio-interview laat afnemen. 
Hans Tervoort leidt groep 4 [idee H2o]. 
 De ouderen mochten als eersten [vanwege bedtijd...] hun presentatie doen.
-Boven: Bord met sponsornamen.
-Rechts boven: Hoofd Cultuur Haffmans, directeur Heijmans Max Schep en wethouder Geert Snijders.
-Rechts: De presentatie door de groep Monumentenzorg met Herman van den Heuvel. 

foto's © gerard monté, 16 november 2006.

Meebeslissen kanaal [2]  8 november 2006.  
Ook Gemeente gaat burgers peilen over toekomst kanaal /Kort nadat een groep ondernemers en kunstenaars een plan [de creatieve piramide] lanceerde voor inspraak over de toekomst van de Zuid-Willemsvaart komt ook de gemeente met dat idee. Begin 2007 gaan -vwb het inspraaktraject - de molens draaien. Dat gebeurt met een manifestatie die een reeks van activiteiten rond informatie en spelregels e.d. inleidt. Bij dat pakket hoort ook een grondige achtergrondinformatie over ruimtelijke en juridisch regels mbt het kanaal als openbaar gebied. De gemeente wil echt de inbreng van de burgers meenemen en zegt alle meningen en plannen in een ideeënboek samen te vatten. Daarbij is zij ook benieuwd wat andere initiatieven opleveren.
Over een jaar - op de slotmanifestatie -wordt het ideeënboek waaruit de gemeente mede haar visie opmaakt - gepresenteerd.
Op 1 januari 2007 gaat –naast de info via de Bossche Omroep - een speciale site open voor info en deelname aan het traject ‘toekomst kanaal’. Om die creativiteit en de meningen niet te beïnvloeden of te verstoren geeft de gemeente tot die tijd geen mening noch visie over de toekomst van het kanaal.  
Voor de ideeënfase wordt ongeveer een jaar uitgetrokken. Het traject wordt afgesloten met een slotmanifestatie. Daar volgt de presentatie van het ideeënboek. Dan zullen ook de vervolgstappen bekend zijn. 
Alle geïnteresseerden kunnen vanaf begin 2007 via de internetsite en de gemeentepagina’s in de Bossche Omroep informatie krijgen over het ideeëntraject.


Terug naar boven