Impressie kanaalomleiding Zuid-Willemsvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2012 | Gewijzigd op: 26-05-2012
Hieronder een foto-impressie van de kanaalomleiding Eerst een actueel bericht:

Op de 'Dag van de Bouw' op 2 juni 2012 houdt RWS  tussen 10-16.00 uur in de keten aan de Kloosterstraat, die staan  zuidelijk van de rondweg op voormalig grondgebeid van Den Dungen, een open dag. Er zijn rondleidingen op de bouwplaats, demonstraties en activiteiten voor kinderen.

Foto-Impressie
Rijkswaterstaat is nu duidelijk merkbaar met de omleiding van de Zuid-Willemsvaart bezig. Een karwei  waarvan de voorbereidingen al in 2010 aanvingen. In 2011 werd de spoorlijn Den Bosch- Nijmegen, ter hoogte van Rosmalen [overweg in Empelse weg], tijdelijk verlegd. Hierdoor kon er een viaduct worden aangelegd. 
In de nieuw verbrede rondweg waren de viaducten voor de nieuwe kanaaltak al verbreed.
 
De Zuid-Willemsvaart ter hoogte [net voorbij] de Dungense brug en net even voor het bedrijfspark de Brand
Aftakking van het kanaal even na de Dungense Brug en ter hoogte van het bedrijfspark De Brand.

Links: Art Impression van de situatie op de foto's hieronder
. © rws

Nieuwe situatie april 2012
Links boven, met blauw dak, De Brand. Onderin het kanaal  nog lopend richting Den Bosch. De kanaalomleiding komt dan op de plek van de groen/gele grasvelden te liggen.
Oude situatie
Dez efoto toont de aftakking tussen de Dungense Brug en bedrijfspark De Brand [links achterin].

foto's © rijkswaterstaat

Intussen waren al bij de verbreding van de rondweg van 2 x 2 naar 4 x 2 rijstroken, een paar viaducten aangepast aan de komst van de nieuwe kanaaltak. Die  krijgt even voorbij de Dungense Brug en nog net voor het bedrijfspark De Brand een zijtak richting de Maas. Vervolgens doorsnijdt het kanaal enigszins de Wamberg en gaat verder door Hintham Noord  [kruist aldaar de Graafsebaan], de spoorlijn naar Nijmegen en blijft parallel de rondweg volgen. Dat gaat zo door, oostelijk langs Empel en dan net langs de Koornwaard, om tenslotte in de Maas uit te monden.

Kruising kanaal met wegverkeer op Graafsebaan
Het kanaal doorsnijdt ook de Graafsebaan, waar vele huisjes en Muziekbureau Jah Vis werden gesloopt.
Op die kruising van water- en wegverkeer wordt een viaduct aangelegd, zoals op de foto impressio hiernaast is te zien.
Even verderop in noordelijke richting moet nog een extra brug voor langzaam verkeer komen te liggen
.
© rws

De Spoorzone: Situatie in de Empelseweg met de spoorwegovergang [Den Bosch-Nijmegen], 
waar een nieuw viaduct wordt gebouwd. 
De situatie bij de overweg in de Empelseweg/Burg. Mazairaclaan, waar het spoor tijdelijk is verlegd. RWS noemt dit gebied 'de spoorzone'. Ook dus op de foto's hieronder.
© rws

Boven twee situaties [links van april 2012]  en rechts van oktober 2011] van dezelfde plek.

-Linker foto [ook april 2012]: Het motorcrossterrein ligt midden links.
De spoorlijn Den Bosch-Nijmegen loopt
op de linker foto van rechts onder naar boven en de Empelse weg en Burg. Mazairaclaan van links naar rechts.
Op de rechter foto hierboven loopt de Empelseweg van links boven naar rechts.
De spoorlijn komt van links onder naar rechts boven, waar zich ook de overweg bevindt.
-Linker foto: De overweg staat hier net niet op, wel het motorcrossterrein rechts-boven.
De eerste kanaalbak ligt evenwijdig aan Empelseweg links op de foto. Met grond daaruit kon de tijdelijke spoorlijn nabij de overweg worden opgehoogd
.

foto's © rijkswaterstaat

Kanaalomleiding net ter hoogte van Empel. Daarna loopt de omleiding - westelijk -  vlak  langs de Koornwaard om daar in de Maas uit te monden. Maar vlak doorvoor wordt ook nog een sluis gebouwd.
Boven: Impression van de situatie- komend van de  Bruistensingel- in de richting Rosmalen, zoals op de foto rechts duidelijk vergelijkbaar is. © rws
Foto nog van de oude situatie [oktober 2011] .
De Bruistensingel komt na de oversteek met de rondweg, links onderin de foto binnen lopen.
De rechtse bebouwing is de 'nieuwe' Muziekbuurt in Rosmalen-Noord. De Groote Wielen ligt achterin.
Schuin naar links boven loopt de Empelseweg langs Intratuin.
foto's © rijkswaterstaat

Empel en de Koornwaard dichtbij de Maas
Rechter foto's [beiden oude situatie]: vervolg van de Empelseweg waarlangs rechts [oostelijk]  - door de weilanden - de kanaalomleiding gaat lopen.
Foto rechts onderin: Empel ligt onder in de hoek.
De Koornwaard [midden boven]  waar het kanaal vlak langs loopt en daar in de Maas uitmondt.

foto's en art impression © rws
 zie ook willemsuniefotopagina


Terug naar boven