Landschapspark als compensatie natuurverlies kanaalomleiding

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2012 | Gewijzigd op: 25-05-2012
Door de omleiding van de Zuid-Willemsvaart gaat er ook 'wat' natuur verloren, met name in de buurt van de Brand en door de doorsnijding van de Wamberg ook daar. Den Bosch heeft [moet] zich verplicht[-en] daar compensatie voor te geven.
Oostelijk van het kanaal - vanaf Berlicum tot aan de Maas- wordt een nieuw landschapspark aangelegd dat de veelzeggende naam 'Kanaalpark' krijgt.  De raad krijgt binnenkort het inrichtingsplan voor de eerste fase [gereed in 2014] bestaande uit  bos, struiken en graslandschap. Het er langs gelegen kanaal en de nieuw te graven Rosmalense Aa zorgen zo'n beetje voor de samenhang van dat nieuwe park. Die nieuwe Aa is een aftakking van de Aa en slingert over een lengte van zeven kilometer naar de Maas.
Langszij dat park ontstaat een lange doorgaande bosstrook, die het landgoed De Wamberg weer tot zijn recht moet doen komen.

De situatie bij de Empelse overweg waar het spoor tijdeliijk is verlegd voor een viaduct.
Ook hier komt in de onderste -oostelijk van het kanaal - zone het kanaalpark te liggen.
Deze schets is in de richting van de Maas genomen.
Links achterin Empel waar een brug Emple met Rosmalen verbindt. Rechts het bedrijfspark oostelijk langs de A2.
Achterin rechts de Koornwaard en links Empel
.
© rws

Het Kanaalpark bestaat uit drie karakteristieke zônes:
Vanaf het Zuiden gezien 1. het dynamisch beekdal van de Aa en Groote Wetering, b.  de landgoederenzone Heinis en Heer en Beek en tot slot bij Empel: c. de Rosmalense Delta.
De eerste fase is de aanleg van een zogeheten ecologische verbindingszone. 
Het Kanaalpark is een project van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en St. Michielsgestel, waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en de provincie.