Demping Dommel in beeld bij demping kanaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-12-2007 Makelaar Jac van der Miessen, die onlangs op een algemene ledenvergadering van de Blb pleitte tot demping van ‘de kanaal’ en de aanleg van een parkeergarage, blijkt al 30 jaar eerder eenzelfde voorstel voor een ander water te hebben gedaan. Van der Miessen stelde in 1979, als lid van een inspraakgroep van het CDA, voor De Dommel tussen de PNEM [Essent] en de Oliemolenburg te dempen tbv een parkeergarage. Zo’n parkeergarage kan veel verkeer kan ontlasten en het parkeerprobleem oplossen. 

De gedempte kanaalzone tussen Sluis 0 en de Citadel biedt ook oplossing voor verkeersstromen, met name uit Noord en Oost naar de binnenstad en geeft ruimte voor de aanleg van een parkeergarage van 1500 meter met diverse [Sluis 0 en Citadel] ingangen.
Voor velen was demping van de Dommel een onzaligmakend plan.Dat de tijden veranderen blijkt uit diverse voorstellen van o.a. Jan Sonnenborn en van de aller eerste, Jan van der Eerden om onder het ‘dode’ kanaaltraject een parkeergarage te bouwen.

De waterstanden die tussen Sluis O tot aan de Citadel geregeld gaat worden. Dat traject wordt op een laag niveau gehouden en is zodoende voor de pleziervaart onbegaanbaar.
Onder het traject Berlicum- Empel met aansluiting op de Maas ter hoogte van de Koornwaard
.
e

Pleidooi uit hoek ondernemers voor parkeergarage onder kanaal 12 december 2007.
Jacques van der Miessen, oud-raadslid [CDA] en vice–voorzitter van de Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch en makelaar bij Boumij gaf, na de Algemene ledenvergadering van de Blb, zijn visie op ‘de kanaal’.
Merkwaardig dat deze ondernemer die zo bij de stad betrokken is af gaf op de initiatieven van City Change Center. Dit initiatief ontstaan uit de architectenhoek [Aart Wijnen] liet de vorige week woensdag zo’n 300 betrokkenen en belangstellenden – inter actief - deelnemen aan een reisje over dat stadstracé van de Zuid-Willemsvaart. .
Voor Van der Miessen vond die bijeenkomst ‘…een manipulatie van burgers. Opleuken noem ik dat, ‘ aldus Van der Miessen. zie hieronder bij CCC

Van der Miessen die enige ijdelheid niet kan worden ontzegd, pleitte voor een broodnodige aanleg van een ondergrondse parkeergarage van 1,5 km: van Sluis 0 tot aan de Citadel. Dat pleidooi volgt ook uit het feit dat de binnenstad vanuit Noord [Van Berckelstraat] en Oost [Hinthamereind/Maastrichtseweg] een crime is. In zijn voordracht nam spreker het ontwerp van landschapsarchitect André van den Eerenbeemt als uitgangspunt.

Die onderwater garage voor 2500 auto’s krijgt op drie plekken, te weten aan de Maastrichtseweg, nabij de GZG-locatie en bij de Citadel] ingangen. Op een overgebleven vaargeul boven die garage is de pleziervaart niet mogelijk. Daardoor kunnen alle bestaande bruggen worden vastgezet [kostenbesparend]. Tevens is herstel van doorsteken van oude straatjes, dwars over het kanaal [ter verlevendiging van het centrum] mogelijk door middel van eenvoudige,voor langzaam verkeer, bruggen. Transferia stelde van der Miessen voor bij de Oosterplas/Maastrichtse weg, bij restaurant De Pettelaar. Die zijn hard nodig omdat de bestaande plaatsen binnen 5 jaar moeten verdwijnen.
Voor de parkeergarage aan de Hekellaan ziet Hartje Den Bosch, aldus vdMiessen liever een één laags garage onder het Vonk en Vlamterrien en een één laags garage onder het Zuiderpark.
 

Trace binnenstad gezien vanaf de Lambooybrug [rechtsonder] via Sluis O [grijze bak voor perkeergarage] tot aan de Citadel [rechts boven].
De zwart/grijze vlek midden boven is de IJzeren Vrouw.

=Overigens werden in de Ledenvergadering van de Blb 3 punten gesteld die bij het reguliere overleg met de gemeente prioriteit krijgen:
1.Openbaar Vervoer [o.a. zeggingschap gemeenteraad op stadsdiensten, zoals kleinere bussen]
2. Evenementen overlast [evenementen beter reguleren]
3. Parkeren [geen parkeerplaatsen weghalen mist eerst nieuwe aanleggen, vergunningenhouders systeem handhaven en bij nieuwe appartementen ook parkeervoorziening maken].

Dwarsdoorsnede van het traject Sluis 0 -Citadel. Onder het waterniveau is een parkeergarage voorzien.Terug naar boven