Eerste info over omleiding Zuid-Willemsvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-05-2006 Rijkswaterstaat [RWS] houdt op donderdag 18 mei 2006 /19.30 uur in de Rosmalense Kentering een infoavond over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.
Dat wordt dan de eerste bijeenkomst ihkv dat project dat volgend jaar zijn aanvang moet krijgen en in 2014 klaar moet zijn.
RWS is al bezig panden en percelen aan te kopen in de zone van het toekomstige kanaal, die loopt van Berlicum, langs de Brand, via de werf van Heijmans en ’t Ven in Rosmalen, en via Empel en de Koornwaard naar de Maas bij Empel.
Tussen het kanaal en de A2 komt een groene zone en de Rosmalense Aa wordt omgeleid, parallel aan het kanaal, richting Maas. 
Behalve een uitleg over de plannen kunnen er ook vragen worden gesteld.