Parkeergarage onder kanaal: pronken met andermans veren

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-05-2006  Buro voor landschapsarchitectuur Van den Eerenbeemt lanceerde jongstleden vrijdag 28 april 2006 een plan voor de aanleg van een parkeergarage met 2700 plaatsen onder het tracé van het kanaal dat in de binnenstad ligt. 
Het bureau was ingegaan op de open uitdaging plannen te maken voor het binnenstadstracé, nadat wanneer de Zuid-Willemsvaart buiten de stads is omgelegd.
Overigens is dat een plan dat al uit de jaren eind 70 dateert. Zo was wijlen Jan Sonneborn [1912-1999] al in 1983 met een plan voor een ondergrondse parkeergarage gekomen. Toen Sonneborn zijn plan via het Brabants Dagblad [26 januari 1983] bekend maakte, kwam architect Jan van der Eerden tussenbeide. Van der Eerden, oud -raadslid van Beter Bestuur, die samen met Hein Bergé in de jaren 60 protesteerde tegen het structuurplan van 1964 [aanleg vierbaanswegen door centrum en demping Binnendieze], herinnerde aan de aanbieding van zijn gelijksoortig plan aan de Gemeenteraad in 1969.
Dat behelsde een weg en parkeerplaatsen op de plek van een gedempt kanaal. Het was zijn antwoord op dat vermaledijde structuurplan. In 1969, ruim 35 jaar geleden, was de reactie van de politici laatdunkend, aldus de nu 80-jarige Van der Eerden, maar de gemeente kwam enkele jaren later wel met eenzelfde voorstel.
Op de foto links de Aa en rechts de Zuid-Willemsvaart. Midden op de foto boven de Citadel [links onder] woonzorgcentrum Nieuwenhage [voorheen Ter Aa/Gervenhof]. Rechts onder aan de Jan Heinstraat en daarboven het complex van het Grootziekengasthuis dat verdwijnt.
Rechts achterin vaag zichtbaar het Provinciehuis.

foto © Rijkswaterstaat.
 

De publiciteit van Van der Eerden was toen een reactie op het parkeerplan van Sonneborn, waarover de nu 80-jarige architect/oud-politicus zegt dat het min of meer een gestolen idee was. Dus niet Buro Van den Eerenbeemt, die met enkele ondernemers [Volker Wessels bedrijven en pro Architecten] hun plan voor een parkeergarage als cadeau willen aanbieden aan de gemeente, noch Sonneborn, maar Jan van der Eerden is de bedenker van dit effectieve parkeerplan.

Links het plan van Van der Eerden voor parkeren op de plek van een gedempt kanaal. Het dateert van 1969. 
Rechts het plan van wijlen Jan Sonneborn voor het stallen van auto's onder het kanaal. Dat idee dateert van januari 1983.
En op vrijdag 28 april 2006 komt het Bossche Buro voor landschapsarchitectuur Van den Eerenbeemt met een gelijksoortig plan.. 

bron © Brabants Dagblad van resp. 26 januari 1983 [r] en 5 februari 1983 [l].
 

Terug naar boven