Omleidingsbesluit kabinet voor Zuid-Willemsvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2006 Het kabinet heeft op 10 maart 2006 besloten tot omleiding van de Zuid-Willemsvaart volgens de regiovariant. Dat betekent dat de aanleg van een ecologische zone langs het kanaal tot Empel mogelijk is, dat door opschuiving van het tracé op de kruising van de A2 met het spoor naar Nijmegen, een stedelijk knooppunt kan worden gerealiseerd en dat het natuurgebied nabij de Koornwaard [die zelf vervuild is] beter blijft gespaard. 

Met het ruim 300 miljoen kostende werk zal volgend jaar worden begonnen. De verwachting is, dat na zeven jaar [2014] de omleiding, die de binnenstad vrij maakt van gesloten bruggen, en het economisch waterverkeer bevordert, is afgerond.

Op bijgaande kaart staat met een grijs/blauwe stippellijn het tracee aangeduid. Van de drie varianten, de letters KC, B en R, is vrijdag 10 maart 2006 door het kabinet gekozen voor de regiovariant, de letter R..
De stad verplichtte zich -ter compensatie van verlies aan natuur- twee ecologische zones in te richten: een bij Rosmalen en een bij de Heun/Vughterpoort. 

Rosmalense ecologische zone
In de Rosmalense ecologische groenzone is ook opgenomen de verlegging van de Aa naar de Maas. Voor Rosmalen is het belangrijk dat de rivier wordt doorgetrokken naar de Maas. Met deze zgn Rosmalense Aa wordt de visstand in de rivier bevorderd. Zie ook actuele aanpassing
Lange tijd was de Koornwaard een struikelblok Dat gebied van groen en water is in de jaren 60 met afval dichtgestort. Aanpak van die milieuvervuiling zou miljoenen kosten. Alternatief is het stabiliseren [afdekken]. Het kanaal gaat nu de Koornwaard op de meest westelijke punt doorkruisen, waardoor ook de natuur het meest gespaard blijft en de vervuiling niet wordt verstoord.\
Stedelijk knooppunt
Ander economisch winstpunt geldt voor Den Bosch. De stad plant een stedelijk knooppunt op de kruising van de A2 en de spoorweg naar Nijmegen. Om dat bedrijfs-en woonterrein te kunnen realiseren is de omleiding 100 meter naar het Oosten opgeschoven.