Omleiding Zuid-Willemsvaart wellicht gered met ecologieimpuls

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2005 Met een miljoenenimpuls tbv de aanleg van twee ecologische zones lijkt de omleiding van de Zuid-Willemsvaart vooralsnog –financieel -gered. Dankzij betalingen door de Provincie, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Rijkswaterstaat en de waterschappen van in totaal 27 miljoen euro is aan bepaalden voorwaarden voldaan. Het Rijk verplicht namelijk de betrokken gemeenten, onder meer investeringen te doen ter verbetering van het kanaal [sluizen onder Den Dungen] en ook twee ecologische verbindingszones aan te leggen, tbv landdieren en insekten en een verlegging van de Rosmalense Aa tbv vissen.

De Citadel omgeven door water van het kanaal, de Dommel en de Aa. Rechts boven Tramkade en Buitendijk met de skatehal [TREvents] en Koudijs/De Heus.
Onderin rechts met de bomenrij is de Vaaltweg met o.a. de bowlingbaan.
De Dommel komt van bovenin en stroomt naar beneden en de Aa slingert om de Citadel en komt van links 'onder'
.

foto's © gerard monté, 6 juli 2005.

Op bijgaande foto: Dommel, links maar niet zichtbaar en de Aa [rechts om en links om de Citadel] monden uit in het kanaal [± 1830] thv de Binnenhaven en de Citadel. In dit carreevormige gebouw is het Brabants Historisch Informatie Centrum [v/h Rijksarchief.] gehuisvest. 


foto ©  en peter van gogh, 16 augustus 2005.

De ene zone gelegen onder Rosmalen en boven de Brand heeft een breedte van 40-60 meter. De ecologische zone loopt langs de kanaalomleiding tussen Hintham en Empel. Er is ook aan de Westkant van de stad, tussen de Gement en de Heun een ecologische zone voorzien. Daar zit inbegrepen twee faunatunnels voor reeën en dassen. Dit laatste ingreep is een handreiking naar de Brabantse Milieu Federatie die bezwaar aantekende tegen de aanleg van de Randweg [Gementweg] waardoor de natuurlijke verbinding tussen de Gement en Het Bossche Broek zou wegvallen.

Consequentie is wel dat alle weg- en spoorviaducten onder Rosmalen langer gemaakt moeten worden ter overbrugging van de groene zone.

-Links boven: Tracé Zuid-Willemsvaart [rechts], linksonder de Oosterplas, rechts het kanaal en overlangs de rondweg. Achterin ligt het bedrijfspark de Brand.
-Boven: Het kanaal thv Sluis O waarvan net de sluisdeuren -bij Hinthamerstraat/eind- open gaan.
-Links: De Munteltuinen met de Aa die er langs slingert
.
 
foto's © gerard monté, 18 mei 2005.
 


Terug naar boven