Financiering omleiding Zuid-Willemsvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2005 Eindhoven betaalt 6 miljoen mee aan het opknappen van het traject van de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Beek en Donk. Daar zijn drie moderne sluizen gepland. Het opknappen bevordert de bevaarbaarheid voor grotere schepen. Dat opkrikken gaat -in totaal- 90 miljoen euro kosten. In dat bedrag zit ook de omleiding van het kanaal vanaf Den Dungen tot aan Empel inbegrepen. Voor die verbetering werd door het Rijk van de regio een bijdrage van 30 miljoen gevraagd. Er was nog een gat te dichten van 6 mijloen,. dat nu is opgelost. Den Bosch droeg daar al aanzienlijk in bij. Maar er ligt nog een aspect : de natuurcompensatie open. Dat zou eerst aan langszij het kanaal onder Rosmalen gebeuren. Het accent ligt nu weer op een natuurontwikkeling aan de Westkant van de stad. Ihkv de aanleg van de Gementweg/Randweg dient er een milieutunnel te komen. Met die aanleg komen de natuurgebieden vanaf de Kloosterstraat, via het Bossche Broek en de Gement in een lijn te liggen.

Omleiding kanaal maakt weer meer kans.  
januari 2005.
Na de regionale toezegging voor een vaargeulverbetering, heeft nu ook minister K.Peijs geld gereserveerd om de bevaarbaarheid van de Brabantse kanalen te verbeteren. Het gaat om drie sluizen tussen bij Veghel, Keldonk en Beek en Donk die verouderd zijn. Met die ingrepen -eerder werd de vaargeul bij Schijndel al uitgediept, wordt de vaarroute volwaardiger voor schepen van 1500 ton.
Den Bosch kwam al over de brug maar voorafgaand aan de omleiding van het kanaal, hoort de stad ook nog een gebied als ecologische -verbindings- zone aan te wijzen.
Dat gaat gebeuren tussen de Gement en Het Bossche Broek via de Vugterstuw.. De voorkeur van den Bosch gaat uit naar een groenzone langs het omgeleide kanaal.. 
De Kloosterstraat valt af als het de bestemming bedrijfsterrein krijgt , een ebstemming die steeds meer in zicht komt. 
 
Den Bosch investeert in kanaal ivm voortgang omleiding   17 november 2004.
De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat drie miljoen bijdragen aan een opwaardering van de Zuid-Willemsvaart tussen de stad en Helmond. Zo ontstaat een volwaardiger vaarroute. Maar het is ook een aanbetaling van het part van 60 miljoen dat de nabij het kanaal gelegen steden moeten bijdragen wil het Rijk in die omleiding 290 miljoen investeren. De Provincie heeft al 30 miljoen toegezegd.
Blijft die Brabantse toezegging achterwege dan ketst de omleiding af en gaat het gereserveerde geld naar andere vaarprojecten. Den Bosch komt dan nooit meer van dat kanaal af….
Aan B&W's voorstel zijn wel voorwaarden gekoppeld.