Omlegging kanaal komt in zicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2004 Bij een redelijk vlot te lopen procedure kan in 2006 met de omleiding van de Zuid—Willemsvaart worden begonnen. Die tijd is nodig voor het ontwerp tracébesluit en de ter visielegging en de daarop inhakende beroepsmogelijkheid. Dat blijkt uit de Aanvullende Trajectnota die deze week is verschenen.
Het kanaal wordt vanaf de Dungense Brug omgeleid langszij de rondweg, doorkruist vervolgens de werf van Heijmans die verdwijnt en gaat dan langs ’t Ven in Rosmalen richting de Koornwaard waar het tracé nog niet vast ligt.
Op 22 juni 2004 is er in het Wapen van Rosmalen een hoorzitting.
Actuele aanpassing
In 2004 liep het tracée nog vlak langs de rondweg. In variant R van maart 2006 is de omleiding 100 meter opgeschoven in Oostelijke richting.
Het gebied tussen Den Bosch en Rosmalen Op deze foto ligt vooraan de noord-oostelijke hoek achter de Graafsebaan [onder aan net niet zichtbaar] en de Burg Jonkheer Von Heijdenlaan, die overdwars midden op de foto van links naar rechts loopt. 
Ivm de doorsnijding van het kanaal door het landschap is Den Bosch natuurcompensatie verplicht. Het ligt nog niet vast of het kanaal dichtbij of iets vanaf de rondweg [net links op de foto zichtbaar ] loopt.
 
Het gebied tussen Den Bosch en Rosmalen Op deze foto ligt vooraan de noord-oostelijke hoek achter de Graafsebaan [onder aan net niet zichtbaar] en de Burg Jonkheer Von Heijdenlaan, die overdwars midden op de foto van links naar rechts loopt.
Achterin ligt 't Ven.

Berlicum, toch al een natuurrijk gebied en daarom erg kwetsbaar wordt sterk met dit bijna twee eeuwen oude [1826] kanaal geconfronteerd. Hiervoor moet ook -extra- compensatie worden geboden. Bovendien wordt er in die streek ook nog eens een sluis aangelegd.
De omleiding kent nog mogelijke varianten. Aan de top daarvan staat het MMA, het meest milieuvriendelijke alternatief. Daarbij wordt op zijn minst het woon- en leefklimaat aangetast.n Een beweegbare brug in de Graafsebaan maakt van dit tracé onderdeel uit.

Foto vanuit een luchtballon die boven de Maas hangt en een zicht geeft op de Maas [in oostelijke richting gezien] en de Koornwaard [achterin rechts]. Op de kaart rechts is de positie van de ballon bovenin uiterst links.

foto © gerard monté, 18 mei 2005.
 
Een kaart die de aansluiting van het kanaal onder Empel op de Maas in beeld brengt. Rechts de Koornwaard die ondergronds vervuild is. Daarom wordt een definitief tracé, dwars er door of er langs, nog bestudeerd

Den Bosch verplicht compensatie te zoeken voor de natuur die op sommige plaatsen verdwijnt of wordt geschaad.Hier een voorbeeld van een natuurvriendelijke oever.
Tot de maatregelen die Den Bosch moet nemen behoren onder meer: beplanting langs het kanaal voor de breedte dat mogelijk maakt. Aansluiting op natuurgebieden in de omgeving [Heinis, Wamberg, Aa-dal] door extra plasdras-zones en beplantingen en versterkingen van de beekdalsituatie in het Aa-dal .

Koornwaard gespaard of net doorkruist ?

De spoorbrug over de Maas en een tunnelbak onder Empel. Het tracé: van onderaan bij De Brand en naar boven de Koornwaard bij de Maas.

De spoorbrug over de Maas en een tunnelbak onder Empel.
RWS noemt hier als onderschrift: impressie van het spoor naar Nijmegen...

zwaardere schepen/hogere viaducten
RWS voorspelt een toenemend en zwaarder vrachtvervoer over het kanaal tussen Veghel en Den Bosch.

Het nieuwe tracé is berekend op het transport van containers in drie lagen op elkaar. Onlangs [8 maart 2004] berichtte RWS [ombouw van de rondweg naar vier maal 2 rijstroken/gescheiden locaal en doorgaand verkeer] dat rekening gehouden wordt met de naderende waterweg door nieuwe viaducten al in hoogte aan te passen op de dat tracé. 

Bij al die plannen vormt de keuze van de Minister van Verkeer en Waterstaat -voor welk project hij prioriteit legt- nog een te nemen barrière. Immers ook het Wilhelminakanaal moet voor zwaarder vervoer geschikt gemaakt worden. Ook het op korte termijn aanpassen van het kanaal nabij Veghel heeft ook hoge prioriteit.
Als alles meezit kan de omleiding in 2016 klaar zijn. Dan is er 261 miljoen euro [prijspeil 2004] uitgegeven.

Inzage nota: 
De Trajectnota is in te zien in bibliotheken van de omliggende plaatsen , Provinciehuis en van het Waterschap de Dommel in Boxtel en van Waterschap Aa en Maas in Den Bosch en op de gemeentehuizen van Den Bosch en St.Michielsgestel.
Link: Meer over het kanaal op pagina RWS: http://www.zuid-willemsvaart.nl


Terug naar boven