Kanaalomleiding nader in beeld [luchtfoto's RWS]

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-09-2012 | Gewijzigd op: 30-09-2012
Met luchtfoto's van Rijkswaterstaat [Paul de Jong] komt het enorme werk aan de Zuid-Willemsvaart duidelijker in beeld. Het traject gezien vanaf Den Dungen, waar de nieuwe afslag van het kanaal richting de Maas begint. Dat gaat dan via de Brand, naar Rosmalen [Heijmanswerf, kruising met Graafseweg en met het Spoor naar Oss /Nijmegen] en dan parallel aan de Empelseweg richting Empel en tot slot de Koornwaard en de Maas.
De omleiding bedraagt  9 km en bevat twee sluizen in Hintham en nabij Empel en  acht bruggen. De aannemerscombinatie WillemsUnie voert het werk uit. De omleiding, die het binnenstadstaject vervangt is met name bedoeld om grote- drielaags- container schepen toe te kunnen laten.

De kanaalomleiding gezien vanaf de Dungense brug en dan door de Nijvelaar en langs de Brand
-Boven: Het kanaal gezien afkomstig uit Veghel nabij de Dungensebrug.
-Links boven: Het al uitgstippelde traject vanaf de Dungense Brug voor de kanaalomleiding is aan de witte zandvlakten en hopen in het landschap al zichtbaar. 

-Links Op deze foto loopt rechts de weg Den Bosch-Veghel.
Maar het traject [witte zandhopen] van de kanaalomleiding door de Nijvelaar is al zichtbaar.

foto's © rijkswaterstaat/pauldejong,13 september 2012.

Ter hoogte van de Beusingse dijk kruist de kanaaltak de rivier de Aa


Na de kruising met de Aa en de Beusingsedijk en[ ook daar] een Kloosterstraat, gaat het verder  naar de Stenenkamerplas.

foto's © rijkswaterstaat/pauldejong, 13 september 2012.

Na de krusing met de Aa [onder]  komt de Stenenkamerplas  in zicht [links]
In de  verte komt al de Stenenkamerplas in zicht.
foto's © rijkswaterstaat/pauldejong, 13 september 2012.
Onder links de Stenenkamerplas en daarna nadert het traject de werf van Heijmans [achterin].

Vervolg en het passeren van de Heijmanswerf  en de kruising met de Graafsebaan waarover een nieuwe brug  komt
Bovenin links: De locatie van de Heijmanswerf,  waar onder langs de weg naar Oss/Nijmegen loopt. Rechts boven diezelfde Heijmanswerf en de weg naar Oss/Nijmegen.
De Graafsebaan loopt hier van beneden naar boven. De  Heijmanskantoren staan rechtsbovenin.
De nieuwe brug over de Graafsebaan is- wat traject betreft [links de witte zandkromming] - in aanleg.
Onderin de foto is de rondweg nog net zichtbaar.
Het traject loopt tussen de Heijmanswerf [links]  en de Harense Smid [rechts] aan de Graafsebaan door.
De rondweg is te zien aan de linker kant van de foto.

foto's © rijkswaterstaat/pauldejong, 13 september 2012.
 

'Brug Heerenbeek'
Voor de niéuwe brug, die dus 'achterom' de bestaande bebouwing, Noordelijk van de Graafsebaan kom tte liggen, is het tracé al aangelegd. De zandterpen zijn in het landschap zichtbaar.  Zie foto's hierboven.  
Momenteel - najaar 2012- worden de landhoofden en pijlers aangebracht en vanaf 2 oktober 2012 worden de damwanden geslagen. De heimachine zijn zichtbaar op de foto net boven het linker puntjen van het dak van de Harense Smid[rechts -onderin de foto]
De brug zal in 2014 in gebruik worden genomen, het jaar waarin ook de omleiding van 9 km  is gerealiseerd.

Na de Graafsebaan gaat het richting spoorlijn naar Oss/Nijmegen
Na de Graafsebaan naderen we  de Jkhr.Von Heijdenlaan [schuin onderin de  onderste foto's] en vervolgens de spoorlijn naar Oss/Nijmegen.
Daar is het spoor tijdelijk iets verschoven om er een nieuw viaduct te kunnen aanleggen en de spoorwegovergang in de Empelseweg ongelijkvloers te kunnen maken.
Rechts de situaties die hierboven worden getoond, maar dan van nabij met de tijdelijk verlegde spoorbaan.
Ook de Tivolistraat, die van de Herven afkomt [middenin de foto van l. naar r.], is ook lichtelijk te onderscheiden
.

foto's © rijkswaterstaat/pauldejong,13 september 2012.
   

Kanaal kruist de  Bruistensingel, dat is de weg die komt vanuit De Reit en dan de rondweg overgaat naar Rosmalen
Hieronder het traject van het nieuwe kanaal dat loopt tussen Empel en  't Ven in Rosmalen
-Boven: Onderlangs loopt de Bruistensingel [van links naar rechts] vanuit Den Bosch naar Rosmalen [kruispunt met de Empelseweg
Het kanaaltraject gaat op de foto aan de linkerkant van onderen naar boven. Daar is de kombebouwing van Empel [achterin links] al zichtbaar
-Rechts boven:
De slinger in het kanaaltraject  [zandrug op de linker foto] komt  hierboven nog beter tot uiting.
Rechts 't Ven in Rosmalen en daar langs loopt de Empelseweg.
Op deze rechter foto is de Ploosscheplas en uiterst links de rondweg zichtbaar
-Rechts: Het traject van de foto rechts boven op deze rechter foto nog dichterbij genomen.

foto's © rijkswaterstaat/pauldejong, 13 september 2012

Situatie van nieuwe kanaal ter hoogte van Empel
Nabij Empel is ook de sluis in aanbouw. Dan zijn we intussen al bij de Koornwaard en tot slot de Maas aangekomen.
De kanaalomleiding loopt vlak langs Empel [links]. Daar is ook een nieuwe sluis in aanbouw om het waterpeil te kunnen overbruggen tussen de Zuid-Willemsvaart en de Maas.
De sluis vlak voor de Koornwaard, die daar in aanbouw is. Op de achtergrond de Koornwaard en de uiterwaarden van de Maas. foto's © rijkswaterstaat/pauldejong, 13 september 2012.

   
   
foto's © rijkswaterstaat/pauldejong,13 september 2012

Terug naar boven