Impressie omleiding Zuid-Willemsvaart / februari 2013

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2013 | Gewijzigd op: 09-07-2013
Rijks Waterstaat laat periodiek luchtopnamen maken van de omleiding van de Zuid-Willemsvaart. Deze fotobijdrage dateert van12 februari 2013 en betreft de meest omvangrijke projecten in het tracee Den Dungen naar de Maas bij Empel.

Overzichtskaart van het traject tussen de Dungense brug [onderaan] De Brand.
Verder met de meest ingrijpende projecten zoals sluizen, viaducten en onderdoorgangen [tbv de beek de Groote Wetering].
Het lettertype is te klein om nog te kunnen lezen. Excuus
.

Bovenaan tenslotte ligt Empel, rechts bovenin de Koornwaard, die deels doorsneden wordt en de Maas.

kaart © rws.

Impressie vanaf de begane grond juli 2013
Locatie Graafsebaan. Hier vandaan zicht op het viaduct over het kanaal voor verkeer naar Geffen/Oss [A59].

foto © paul kriele, 8 juli 2013.

Graafsebaan nieuw viaduct
Locatie Graafsebaan, waar parallel aan die weg een nieuw viaduct wordt aangelegd. foto's © paul kriele, 8 juli 2013.


Links: Zicht op nieuw viaduct over de kanaalomleiding dat Maaspoort /Empel met Rosmalen [Groote Wielen]verbindt.
Rechts: De bouw van een sluis ter hoogte van Empel.

foto's © paul kriele,  8 juli 2013.

Koornwaard bij de Maas
Vlak voordat de omleiding de Maas ingaat passeert het de Koornwaard, waar vervuilde grond is gedumpt. De meeste westelijke kop  wordt gesaneerd en afgedamd van de rest van de plas.

foto © paul kriele, 8 juli 2013.

Impressie dd. februari 2013
De omleiding van de Zuid-Willemsvaart, die in deze reportage vanuit Den Dungen het landschap bij de Nijvel en de Beusingsedijk inschiet.


2. De omleiding kruist thv de Nijvel de  Beusingse Dijk .

foto's © rws, 12 februari 2013. 
1. De aftakking van het kanaal midden over de foto naar boven toe. Links nog de 'oude' Zuid-Willemsvaart 
 De Dungense brug staat hier [rechts onderaan] net niet op. Rechts gehucht de Nijvel .
Links boven het bedrijfspark De Brand.

3. en 4. Ondergrondse kruising van  de beek 'de Groote Wetering' met het kanaal: de sifon.
.....<<.3.  en  >>4.

5. en 6. Complexe kruising van de omleiding  met de aftakking van de rondweg naar  Oss/Nijmegen, wat door rws ' de shifon Hintham'wordt genoemd. Links onder is net nog een stukje Heijmansplas of Stenenkamerplas zichtbaar.


 
5. en 6. Het kanaal komt van onderen en gaat onder de afslag van de rondweg naar Nijmegen door. Links boven: de werkplaats van Heijmans. 6. Op de achtergrond is al de Graafsebaan met een nieuwe brug in aanleg over de  oude Graafsebaan zichtbaar. [zie de foto  hieronder.
foto's © rws, 12 februari 2013 

7. en 8. Kanaalkruising met de Graafsebaan.


7. en 8. De oude en de toekomstige Graafsebaan, die met een nieuwe brug wel over het kanaal gaat. Links onder de oude bebouwing langs de Graafsebaan.  De rechter foto is eenhgekantelde positie van de linker foto. 
foto  © rws, 12 februari 2013.

9. en 10. Spoorzone Rosmalen
   
 9. De spoorzone onder Rosmalen, waar in 2012 deels een hernieuwde spoorbaan naar Oss/ Nijmegen is aangelegd om een nieuw viaduct over het kanaal te kunnen bouwen. 10. Links boven de Jhr. Von Heijdenlaan en onderaan overlangs -nauwelijks nog zichtbaar- liep de Empelseweg met daarin de spoorwegovergang.
Het motorcrossveldje lag rechts bovenin nabij de Tivoliweg die terugkeert.

foto's © rws, 12 februari 2013.

11. en 12. Kanaal passeert Rosmalen en De Groote Wielen, foto's met twee maal de  Empelseweg
11. De Bruisensingel die van links onder naar rechts midden[rotonde Rosmalen] loopt.
Bovenin rechts gaat de Empelseweg richting Empel.
12. Het kanaal kruist de Empelseweg nabij de Empelse plas die links ligt. Rechts het tuincentrum Intratuin.
foto's © rws 12 februari 2013.

13. en 14.  Aanleg sluis thv Empel.
13. De bouw van een sluis, net voor de Maas ter hoogte van Empel [links].
Bovenin komt al de Koornwaard in het zicht.

foto © rws, 12 februari 2013

14. Bouw van de sluis bij Empel.
Dezelfde situatie als hierboven, maar dan vergroot.

foto © rws, 12 februari 2013.

15. Situatie in omgekeerde richting, ofwel  vanuit de Maas gezien  richting Den Bosch.
Foto in omgekeerde richting genomen van Noord naar Zuid.

De Maas stroomt hieronder langs.  Vooraan de sluis bij Empel in aanleg. Empel ligt rechts
.

foto © rws, 12 februari 2013.Terug naar boven