Bruggen Zuid-Willemsvaart vertonen mankementen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-07-2013 | Gewijzigd op: 30-07-2013
De meest oostelijke brug van Sluis O vertoont  de laatste weken mankementen: geregeld is de brug kapot, blijft hangen of gaat niet omhoog, of viel zelfs de vorige week met één klap naar beneden. Momenteel is Istimeva [dochter van Stork]  de electronische bediening aan het checken en daar waar nodig te vervangen.
De brug is nog wel operationeel', maar werkt niet echt soepel meer. 'Dat in werking stellen kan -als er een storing is- alsnog met een doorschakeling van de electronische bediening,'  aldus de brugwachter. 'Maar hij vertoont gebreken.
De vorige week is ook al een kraan door het wegdek gezakt. Op die plek is een vlonder aangebracht en is de plek afgezet met een rood-wit lint.

De oostelijke kanaalbrug bij Sluis O, die mankementen vertoont. In het wegdek zit een gat...

foto's © paul kriele, 29 en 30 juli 2013

Eind 2014 wordt het kanaal in de binnenstad buiten gebruik gesteld voor doorgaand [water-]verkeer. De gemeente neemt dan dit traject over, inklusief de aankoop van de vier bruggen. Maar die vertonen allen achterstallig onderhoud. 'Daar doen we [RWS] niets meer aan,' aldus de brugwachter,' maar we zorgen natuurlijk wel dat ze 100% operationeel blijven.'