Impressie omleiding Zuid-Willemsvaart juli 2013

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-08-2013 | Gewijzigd op: 13-08-2013
Geregeld publiceert Bastion Oranje foto's van de projecten in het omleidingstracee van de Zuid-Willemsvaart. De foto's zijn afkomstig van RWS [Paul de Jong]. Ze zijn  dit keer van 9 juli 2013.


Aftakking vanaf -ongeveer- de Dungense Brug in  Noordelijk richting langszij de Brand [links boven]. De Aa gaat straks via een sifon onder het kanaal door. Hierboven in de verte al een zicht op de spoorlijn naar Nijmegen.
foto's © rws, 9 juli 2013.


De serie start telkens bij de Dungense brug, 
waar de omleiding begint en vervolgens langszij industriepark de Brand loopt.
 
 Het nieuwe viaduct dat even ten noorden van de Graafsebaan wordt aangelegd.Rechts boven de Harense Smid.  foto's © rws, 9 juli 2013
 De sifon bij Hintham en de bouw van een sluis. Links boven de werf van Heijmans [gele bouwketen]

Empelseweg/Bruistensingel
   
-Boven:  Knooppunt in Empelseweg bij vroegere spoorweg en Tivolistraat.
-Rechts boven:  De rondweg links onderin De Bruistensingel, die vanaf links gezien naar Rosmalen loopt en het kanaaltracee
.
-Rechts: De Empelse dijk en de Empelse plas [onderin]
foto's © rws, 9 juli 2013.
 

De Koornwaard  ooit een vuilstort...

Twee maal De Koornwaard, die deels afgedamd wordt om vervuiling naar het kanaal te voorkomen. De uitmonding op de Maas van het kanaal niet voordat de sluis bij Empel is gepasseerd.
foto's © rws, 9 juli 2013.
 

Terugblik richting Den Bosch
Zicht vanaf de Maas op de kanaalomleiding richting Rosmalen/Den Bosch.

foto's © rws, 9 juli 2013.
 Terug naar boven