Na onderzoek in Oosterhof: 12 personen met MRSA-bacterie besmet

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2012 Bericht van 14 mei 2012 Isolatie van besmette afdeling: 12 personen besmet MRSA-bacterie
Uit het recent uitgevoerd onderzoek in Oosterhof is gebleken dat acht bewoners en vier medewerkers besmet zijn met de MRSA-bacterie. In overleg met de GGD is besloten een gedeelte van een besmette afdeling te isoleren. Hiermee is de kans op verdere verspreiding minimaal. De eerder ingezette beschermende maatregelen worden eveneens voortgezet. Alle betrokkenen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn geïnformeerd over de stand van zaken.

Bericht van 2 mei 2012 Uitgebreid onderzoe  nav aantreffen MRSA-bacterie in Oosterhof
Verpleeghuis Oosterhof gaat samen met het Jeroen Boschziekenhuis en de GGD onder patiënten en het personeel een uitgebreid onderzoek uitvoeren als vervolg op het aantreffen van de besmetting door de MRSA-bacterie de vorige maand.
Van alle medewerkers en bewoners wordt een kweek afgenomen. Daarmee kan de bron worden gelokaliseerd. Dat gebeurt  in week 19 vanaf 8 of 9 mei 2012 door het eigen personeel van Oosterhof en pas nadat eerst iedereen hierover is ingelicht.
'De afgelopen jaren had het verpleeghuis vaker te maken met de MRSA bacterie. Daarom is nu besloten tot een grondiger en meer uitgebreide  aanpak,' zegt het  Raad van Bestuurslid Guus Bannenberg, 'omdat steeds de bacterie hardnekkig was en telkens terugkeert.' 

Bericht  over MRSA bacterie in Oosterhof dd. 23 april 2012.
Bij een routinecontrole in verpleeghuis Oosterhof aan de Eemweg is bij een medewerker en een cliënt de MRSA-bacterie aangetroffen.  De eerst maatregelen betreffen het thuis houden van de medewerker. Bestuurslid Guus Bannenberg wil niet zeggen om welke afdeling het gaat. 'Deze MRSA-bacterie is op zich niet zo gevaarlijk daarom richten we ons in overleg met de GGD op maatregelen die bestaan uit het afschermen van zowel de medewerker, die dus thuis zit, als van de patiënt/bewoner. Op dit moment vindt er een zgn. kringonderzoek plaats onder de collega's van de medewerker. Tevens scheiden we de afdeling af van de rest van het tehuis. Daarmee willen we juist de verspreiding van de bacterie, die resistent is voor anti biotica, voorkomen,' aldus Bannenberg.
Over een termijn kan Bannenberg zich niet uitlaten. 'Pas als  zaak weer schoon is kan de medewerker terugkeren en de afdeling weer worden heropend .'
 
Verpleeghuis Oosterhof  op Oost.

foto © paul kriele, 20 september 2010.Terug naar boven