Parkeren binnenstadsbewoners beter afgestemd op behoefte/aanbod

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-07-2015 De gemeente gaat het aanbod en de behoefte aan parkeerplaatsen in parkeergarages voor binnenstadsbewoners nog eens door de molen halen. Er is een screening gebeurd zodat er 400 echte aanvragen overblijven, merendeels van bewoners in de Vughterstraat e.o. .
Ook werd bezien of de wens om een plaats ook voor anderen dan alleen de parkeergarage St.Josephstraat kan gelden.
Eigenlijk zijn de winkeliers en ook de kerken tegen om de St Josephstraat deels aan binnenstadsbewoners te gunnen. Voor hun ‘klanten’ zijn andere garages te ver weg…
Ingang parkeergarage St.Josephstraat.

foto © 28 okotober  2010.

Het verzoek om plaatsen voor binnenstadsbewoners komt met name van de Blb. Aanvankelijk was het openstellen van ‘Josephstraat’* voor 150 binnenstadsbewoners gekoppeld aan de opening van de nieuwe garage St. Jan.. Daarmee werden plaatsen voor kort parkeerders opgeheven.
In september wordt de raad een gewijzigd voorstel aangeboden.