Nieuw transferium geopend op Pettelaarpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2009 Wethouder Bart Eigeman onthulde donderdagmiddag 4 juni 2009 in het Pettelaarpark een bord als symbool van de opening van het nieuwe transferium. Dat gebeurde samen met de gedeputeerde Cora Nieuwenhuizen.

De gedeputeerde voor o.a. verkeer tipte even de samenwerking van gemeenten en provincie aan, maar accentueerde ook dat het bedrijfsleven een grote rol speelt waar het om het mobiliteitsvraagstuk gaat.

Het nieuwe Transferium ligt op de Zuid-Oosthoek van het Pettelaarpark. Links is de bewakingsloge en de fietsensttalling te zien, want het gaat er ook om kwaliteit te bieden en de automobilist op ander vervoer te brengen. Mogelijk dat er in de toekomst  bij transferia faciliteiten bijkomenvan onderhoud en bijv. een wasstraat voor auto's, aldus Eigeman, die  dat aspect kwaliteit toelichtte.
Rechts boven: de onthulling door wethouder Eigeman en gedeputeerde Van Nieuwehuizen en rechts onder de petit fours voor  de genodigden.


foto's © paul kriele, 4 juni 2009.

Blijbaar hadden vorig jaar boven verwachting  340.000 automobilisten ipv de geschatte 260.000 gebruik gemaakt van de transferia. Maar het succes overstijgt ons. Dus er meoten meer transferia komen, stelde Eigeman.
Eigeman gaf in zijn toespraak ook aan dat meer transferia een mooi streven is, maar we kiezen ook voor kwaliteit. Daarom zetten we ook in op het veilgheidsasect voor de geparkeerde auto en andere vormen van dienstverlening [wasstraat en onderhoud]. Bij kwaliteit hoort ook de leesbaarheid van de stad, waarmee de wethouder de bewegwijzering voor de automobilist naar openbaar vervoer [P+R] en transferia aangaf

De gedeputeerde sprak lovend over de innoverende opstelling van de gemeente Den Bosch tav bijv. de aanleg van  transferia en openbaarvervoersprojecten.
In antwoord op de vraag van een ondernemer wat de overheid doet aan parkeerfaciliteiten voor personeel van bedrijven, kaatsten wethouder en gedeputeerde de bal terug omdat het een taak is van het bedrijfsleven daarin mee te denken.
Van Nieuwenhuizen noemde in dat opzicht het bekende rijtje mogelijkheden op:  vervoersregelingen, wisseling van werktijden en het keizen voor ander vervoer dan de auto.
'De gemeente blijft verantwoordelijk voor de stadsbezoekers,' aldus Eigeman. 'Van de ondernemer wordt gevraagd te participeren in het mobiliteitsmamagement en parkeermogelijkheden te bedenken.'

Gemeenten en provincie willen de steden bereikbaar houden. In het verleden is gebleken dat onbereikbaarheid de leefbaarheid van de steden schaadt, aldus Nieuwenhuizen, die benadrukte dat nu veel meer wordt gekozen voor een beleid van het juiste vervoermiddel op het juiste moment.  Transferia vormen een kleine schakel in de keten. Het is een stap in de verbetering van de bereikbaarheid van de stad.'

Terug naar boven