Gemeent positief over verbouw parkeergarage Tolbrug op Burg Loeffplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2022 | Gewijzigd op: 04-02-2022
B&W reageert per brief [dd. 01022022] op vragen van De Bossche Groenen over mogelijke afbraak of verbouw van de parkeergarage Tolbrug op het Burg. Loeffplein naar woningen. Het antwoord meldt dat aanpak daarvan aansluit op een op te stellen gebiedsontwikkeling waarbij ook het aspect woningbouw wordt onderzocht.
 
-Boven: De parkeergarage Tolbrug met de ingang voor auto's aan de zijde Gasthuiskwartier [klooster GZG] en aan de zijde van Hotel Central met in-en uitgang voor de parkeerders.
foto's © henk van esch, 4 februari 2022.

Uit de brief van B&W blijkt dat de pachtovereenkomst nog tot 2027 loopt, wat betekent dat de garage nog functioneert tot en met december 2026. De gemeente, zo stelt de brief staat een hoogwaardige invulling voor. Zij erkent de weinig kwalitatieve toevoeging [door de garage] van de fijnmazige structuur van de binnenstad.. We zoeken naar de mogelijkheid juist die structuur te versterken, aldus B&W.
........................
........................
-Bovenste foto: Hoek Burg Loefplein en de straat naar hotel Central en utigang Parkeergarage. 
-Hierboven: Het winkelfront aan de Stoa  op het Burg. Loeffplein waarachter de ingang naar de parkeergarage schuil gaat. 

foto's © paul kriele,  3 juli 2017  en henk van esch, 4 februari 2022.