Dankzij motie van de politiek Bosch Parade- voorlopig- gered

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2016 | Gewijzigd op: 20-01-2017
Bosch Parade door besluit gemeenteraad gered
In de raadsvergadering van woendagavond 9 november 2016 tekende zich een meerderheid af om het evenement Bosch Parade dat door het opheffen van de stichting JB500 zonder financiën zou komen te zitten, te redden. Hoe en wat is nog niet bekend. Maar dankzij een motie van  PvdA, SP, GroenLinks en D66, die door alle partijen werd gesteund, kreeg het College van B&W [wethouder Huib van Olden] de opdracht ergens geldt te zoeken om het kunstzinnige waterevenement  voorlopig ! te gaan financieren.  

Bericht van 3 oktober 2016: Politiek vraagt om voortgang Bosch Parade
De vorige week meldde de stichting JB500 dat de stad, wat betreft de evenementen uit het Jeroen Boschjaar2016, niet meer op de stichting kan rekenen, behalve dan op een subsidie voor de invulling /aankoop van het pand 'De Kleine Winst'. Dat betekent dus ook een stop van de financiering van Bosch Parade. De stichting Tijdvaarders heeft-voor een deel-  die last op zich genomen.

 
Editie juni 2016
Een vogel van bamboe gedragen door asielzoekers.
De titel: Perfomance voor vrijheid, een vertaling
van Bosch' aandacht voor maatschappelijke problemen
.

foto © toine jansen, 16 juni 2016

De PvdA pleit  voor voortzetting van dit evenement vanwege haar - internationale-  uitstraling en betekenis voor enkele Bossche onderwijsinstellingen waaronder het Van Maerlantcollege, KW1C,  Duhamel College en het VSO.

In een brief [dd. 02102016] aan B&W spreekt Lisette van der Swaluw namens de fractie haar zorgen uit over het einde van de financiering van dit grootse evenement mede ook in het licht van city marketing en de educatieve waarde van deze botenparade.
'Wilt u onderzoek doen naar voortzetting en bent u ook bereid daar financieel enige verantwoordelijkheid voor te nemen?'