Openleggen Binnendieze Keizerstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-06-2010 | Gewijzigd op: 20-06-2010
Nog vóór de zomer komt een voorstel in de raad en in de commissies om de Binnendieze ter hoogte van  de Koningsbrug open te leggen. Deze oude brug verdween bij de aanleg van de Keizerstraat uit het zicht.  Maar de toog ervan werd in 2004 gerestaureerd en opnieuw - degelijk - afgedekt.
De straat is vernoemd naar keizer Karel V die in 1545, bij zijn bezoek aan de stad, logeerde in het particulier huis van Hendrik van Deventer. Dat huis, waarvan in 2005 de fundamenten werden blootgelegd, kreeg vanaf die tijd de naam Keizershof. Het huis stond daar waar de parkeergarage van de gemeente werd gebouwd, op de plek van de oude basisschool St. Franciscus [nu Bossche Broek].  De fundamenten van dit uitgestrekte herenhuis zijn-ondanks protesten -  helaas niet in het zicht gebleven.

De naam Koningsbrug, ofwel Coninxbruggge [*1410], is afgeleid van de bewoner van een huis naast de Hof van Zevenbergen [later weeshuis] Johannes van Steensel die een wapenkoning was.
zie ook Bossche encyclopedie.

Een foto van 2004 bij herstel van de Koningsbrug gewelven.
 foto © gerard monté, 29 oktober 2004.
Een foto van 2003 toen er een inspectie plaatsvond voor aanvang van de restauratie van de toog.
foto © gerard monté, 15 maart 2003.

Er zijn vier varianten waaruit de Raad mag kiezen: van eenvoudig [alleen de brug openleggen] tot een uitgebreid openleggen van de Binnendiezetak vanaf de synagoge tot aan het Stadskantoor.
Maar dan moet ook de plataan, die op de hoek Keizerstraat /Prins Benrhardstraat staat, het loodje leggen.

Begrijpelijk dat de keuze ook afhankelijk is van de kosten die oplopen met de beperkte tot de meer uitgebreide aanpak van dit project,  waarvoor wethouder Geert Snijders  zich indertijd garant stelde.

Zie ook artikel overde inspectie [2003] en de start  van de restauratie Koningsbrug [2004]