Gemeente: Bloemen langs wegen verwijderen ivm gras maaien

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-02-2014 De bloemen die door kunstenares Marieke Gribling o.a. op het kruispunt Aartshertogenlaan/Orthenseweg zijn geplaatst , moeten verdwijnen. De kunstenares heeft opdracht gekregen van de gemeente om vóór 1 maart 2014 de bloemen te verwijderen. Pas in november mogen de bloemen worden teruggeplaatst.
De reden is dat ze een belemmering vormen voor de gemeentelijke maaimachines.

Langs de Jan de la Barlaan staan ook geregeld kleurrijke kunstbloemen.

Op 13 januari j.l.  schreef  Bastion Oranje   Bloemetjes geven fleur aan de stad  over de bloemen die Marieke op het Kapelaan Koopmansplein en langs de Jan de la Barlaan zet.