Wim Claessen tot officier geridderd

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2004

Wim Claessen bij de opening van de Boulevard, editie augustus 2002 en rechts op de Parade tussen de Boulevardstellingen. Een foto met een 'Hoog Sammy kijk omhoog-gehalte', die wel bij de ambitieuze en creatieve Claessen past....

foto © gerard monté, 2 augustus 2002

De van Bosse Nova vertrekkende Wim Claessen kreeg vanmiddag in het Vughtse stadhuis van burgemeester Jan de Groot de versierselen opgespeld behorend bij de koninklijke Onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze eervolle ridderorde heeft Claessen verdiend -zoals het bericht luidt - vanwege ‘…zijn verdienste op het snijvlak van sociale en culturele activiteiten waarbij hij vaak initiatiefnemer als resultaatverantwoordelijke was’. Deze ‘vader van de Boulevard’ was, behalve zijn eerder vermelde verdiensten, ooit ook voorzitter van Pink Pop, directeur van het stedelijk Bureau Jeugd en van het Theaterfestival Almere. De stad herinnert hem onder meer als de man achter Den Bosch 800 [1985] en de opera Aïda [1988]. 
Wim Claessen,