Neanderthalers terug in de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2017 | Gewijzigd op: 09-10-2017

Met een info en expo rond Neanderthalers is deze oudst gevonden ‘bewoner’ van Den Bosch voor even terug inde stad. Het Groot Tuighuis houdt in het weekeind van 14 en 15 oktober 2017 een uitgebreide info-en expomarkt rond de Neanderthalers, die hier 50.000 jaar geleden een kamp hadden. Dat er een kamp was bleek in 2013 uit onderzoek van archeologen die beenderresten en daaruit gemaakte werktuigen aantroffen in de grond van de bouwput voor de parkeergarage Sint Jan*.

Dit breed op opgezet evenement dat op de Nationale Archeologendagen wordt opgezet,komt voort doordat er een breder onderzoek is gedaan, zowel in het landschap waarin zij leefden als wel naar de van hen aangetroffen gebruiksvoorwerpen. 

De plek langs de Limietlaan, waarin -uit
de diepe bouwkuil -in de opgehaalde grond
resten van een Neanderthalerkamp zaten.
Werktuigen en een geweistaart.

foto's © paul kriele, 13 november 2013.

*Zie artikel 13 november 2013  ‘Geen Neanderthaler wel  een uniek  kamp.
Fragment uit artikel:
Een unieke vondst, zelfs voor Europese begrippen, dat is de conclusie die voortkwam in een persontmoeting in het Groot Tuighuis hedenmiddag 13 november 2013 over de vondsten van een Neanderthalerkamp met botresten en vuurstenen wapens, die komen uit de bouwput van de nieuwe parkeergarage aan de Hekellaan.