Door verhuizing Stadsarchief komen achterliggende motieven vrij

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2020 | Gewijzigd op: 23-04-2020
Actueel was laatst dat de gemeente persé het hele depot van het Stadsarchief naar de gebouwen van Reinier van Arkel in de Bethaniëstraat wil verhuizen. Concentratie van een archief is uiteraard voor het beheer en de verwerking beter. Daar komen in beeld gebouwen links en rechts van het Groot Tuighuis. Maar er moet eerst nog onderzoek gedaan worden zo zeggen beide partijen [gemeente en Reinier van Arkel. Dat verhult achterliggende motieven.
 
-Hierboven: De hoofdingang van Reiniervan Arkel locatie Bethaniëstraat. Het gaat hier om de omliggende gebouwen,zoals de vleugel rechts [onzichtbaar], waar voorheen deJacobkazerne stond en de sportzaal zijde Windmolenbergstraat.
-Rechts boven: Oude Jacobkerk omgebouwd
ot Groot Tuighuis voor Erfgoed inklusief archief.
-Rechts: Oude Caroluskapel die archief werd.
Deze locatie Bloemenkamp komt de gemeente goed uit voor woningbouw.


foto's © paul kriele, 16 juli 2011 [r-boven] en gerard monté, 30 oktober 2004 [r.].
.......................................................................................................................................

Wat speelt?
Niet meer in ieder geval de oude plannen om de Vrouwenopvang [Aartshertogenlaan en de Jeugdopvang Jan Schöfferlaan en… het Inloopschip naar de Bethaniëstraat te doen verhuizen. Zie artikel dd. 7-2-2018 hieronder]. Dat maakt wel dat de gebouwen die er eerst voor bestemd waren, nu  geschikt zijn voor de plannen mbt Stadsarchief .
Een actuele factor om de verhuizing noodzakelijk te maken is de dringende noodzaak aan woningen op invullocaties in het centrum. Die zijn er niet veel en Bloemenkamp is een mooie plek daarvoor . Al met al de heeft de motivering ‘eerst onderzoek’  nog achter liggende redenen.

*Geen verhuizingen opvanghuizen [o.a. Inloopschip] artikel dd. 7 februari 2018
Eerst waren er problemen rond de verhuizing van enkele opvanghuizen* [Inloopschip en jeugd- en vrouwenopvang] en nu is het niet meer nodig. De verhuizing van tehuizen voor crisisopvang, de opvang van jeugd [Jan Schöfferlaan] en voor vrouwen [De Vliert] en daklozen verslaafden [Inloopschip]naar Reinier van Arkel in de Bethaniëstraat] gaat niet door. Door een nieuwe vise bij de eigenaresse/beheerder en de stichting Maatschappelijke Opvang behoeven die tehuizen niet meer naar één plek. . Dat komt omdat tegenwoordig er van uit wordt gegaan de cliënten zoveel mogelijk, al of niet begeleid, in een 'eigen huis' te huisvesten.
 

Terug naar boven