Restauratie interieur Orangerie afgerond

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2010 | Gewijzigd op: 25-10-2010
Medio oktober 2010 was een deel van de restauratie van de Orangerie afgerond. Dat deel- het interieur - is geheel schoongemaakt. Er was nog veel roetaanslag van de brand uit de jaren 90. Daarna is het stuuc-en voegwerk vernieuwd en geconsolideerd. De houten zwarte platen op de zuilen zijn bovendien verwijderd. Daardoor kwamen details, zoals wijwatervaatjes te voorschijn.
Zie ook artikel  Groot Onderhoud St.Jozephkerk/Orangerie  dd. 23 april 2010.

 foto's © paul kriele, 18 oktober 2010. Ook de glas in loodramen die later werden geschonken  door particuliere weldoeners kregen een schoonmaakbeurt.
 
De amateur teken-en schildersvereniging Het Bossche Palet was maandag 18 oktober 2010 de eerste die met een expositie gebruik nam van de gerestaureerde kerkzaal.

Fresco's in de rechter kapel van het zuidertransept. Door het blauwe licht is de foto wazig, maar de frescos' zaten ook achter een bruine vetlaag van de brand van de jaren 90 verscholen. Achter de zwarte houten panelen die op de zuilen waren bevestigd, kwamen  o.a. wijwatervaatjes tevoorschijn.

Het Bossche Palet was de eerste vereniging die de na de restauratie de kerkzaal voor een expo gebruikt.

foto's © paul kriele, 18 oktober 2010.
Fresco in het linker transept met waarschijnlijk de toenmalige [1854] paus, de abt en de Bossche bisschop.
De Redemptoristenkerk is gebouwd in 1854-55.

De eestauratie kost bijna 2 miljoen euro waarvan bijna de helft dankzij de provincie wordt betaald.
De oplevering van de buitenkant, zoals de voorgevel wordt eind 2010 gedaan en de achtergevel eind eerste kwartaal 2011.  Pas in het voorjaar 2011 gebeurt  de officiële oplevering van het totale karwei.


Terug naar boven