Debat bij BAI over aanpak na-oorlogse 'Bloemkoolwijken'

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-11-2015 | Gewijzigd op: 03-11-2015
Het Bossche Architectuur Initiatief [BAI] voorziet  een grote inspanning om alle na-oorlogse wijken,  de zgn. wederopbouwwijken te gaan renoveren. Voorbeelden zijn de stadsuitbreidingen in Noord, West en Oost. Zij maken de helft uit van de bestaande woningvoorraad.
Verduurzaming van deze wonignen vraagt een grote inspanning van de gemeente en de wooncoöperaties, stelt de BAI die dit soort wijken met rijtjeshuizen,de Bloemkoolwijken noemt. 

Aanpak stadsvernieuwing in de Donk Haren en Reit.

foto's © paul kriele,  22 september 2009 en 17 maart 2011 [roland brouwer].
 
   

Voor een aanpak van deze 'strokenbouw'  is de noodzaak het grootst, ook omdat na vijftig jaar sowieso groot onderhoud nodig wordt. Bijkomend voordeel van die aanpak is dat de -op maximale bouw-efficiëntie gerichte- productie uit die jaren goed lijkt te lenen voor een efficiënte, kosteneffectieve transformatie. Door verspringingen, complexe kapvormen en compacte schakelingen en door een versnipperd eigenaarsschap maakt het van de andere kant een eenduidige aanpak complex.  
De BAI registreert overigens dat er hier en daar al van een verduurzaming sprake is, zoals bijv. in de Donken-Haren en Reit. 

Op 30 november 2015 houdt de BAI in de Verkadefabriek in de serie Duurzaamheid in de stad een lezing en debat  hoe die complexe zaak aan te pakken. Zie de site van de BAI