Meer ruimte voor hoogbouw in de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2019 | Gewijzigd op: 23-05-2019
De BAI, het Bosch Architectuur Initiatief,  belegde woensdagavond 22 mei 2019 een discussieavond over 'Hoogbouw in de gemeente'.

Wat aangezet:  er manifesteerden zich twee partijen: de wat meer behoudenende olv oud-stedenbouwkundige Cees van Aalst, die, zoals in de jaren zestig, aan kwam voorzichtig te zijn met het silhouet van de stad.  En daarom de Sint  Jan in het zicht te laten...
Daar tegenvoer pleitten de meer moderne visionisten voor hoogbouw en markanten bouw [landmarks ] in de stad.
[Bron: Brabants Dagblad dd. 23052019.]
In die visie toonden zich twee varanten. Die van milieudeskundige en activist Arie Bijl die met de motieven duurzaam en goedkoop een pleidooi hield voor hoogbouw, maar dan gericht op appartementen voor jongeren, waar zo'n grote behoefte aan bestaat.
 


De Drie Amazones tegenover het Prins Hendrikpark.

foto's © bouwbedrijf Van Wanrooij, 24 november  2014 [lnks]  en paul kriele, 2 juli 2014.

 

Architect Diederik Dam is voor hoogbouw, hoewel  beseffend dat er hier en daar nog wel wat aversie over bestaat. Daar aan toevoegend gaf de architect van een te bouwen 215 m hoge flat in de Maasstad, een enkel criterium. Die hoogbouw  dient in relatie te staan met de omgeving. Als je er dan ook sportfaciliteiten in bouwt en voorzieningen voor publieke horeca. Dat geeft de bewoners van hun nieuwe buurt, een veilig en prettig gevoel.