Nieuw & druk jaar voor BAI

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2009 | Gewijzigd op: 15-12-2009
De BAI staat wederom een druk en afwisselend jaar te wachten. De aandacht richt zich in 2010 op de Bossche School, een stroming geïnspireerd en ingegeven door de architect Dom van der Laan. In die architectuurstroming staat het 'magisch getal' centraal.
Om dat aspect zijn films, een schoolreis olv Kees van den Oord naar Bossche Schoolgebouwen buiten de stad en bezoeken aan moderne en oude - Bossche School - gebouwen, stadswandelingen en ontwerpprijsvragen opgezet.

Een van de ontwerpwedstrijden, waarvan het thema ook 'de Bossche School' aanhangt, richt zich op scholieren uit het technisch en beroepsonderwijs. Hen wordt gevraagd een eigen paiviljoen/ontmoetingpslek op maat te ontwerpen.

Op de 'Dag van de architectuur', waarvan de gegevens nog niet zijn vrijgegeven, volgt er een uitschrijven van een publieksprijsvraag, waarvan de uitslag op 'Den Bosch BAI Night', ofwel de 'Nacht van de architectuur [Verkadefabriek, 2 juli 2010] bekend wordt gemaakt.
zie ook BAI site