Theater BIS: Discussie over hoogbouw in de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2003 Jasper Mikkers zwaaide naar de ontwerpers/stedenbouwkundigen van het Paleiskwartier alle lof toe. Maar daar tegenover stipte de redacteur van ‘De Wandeling’ nog wel even kritisch aan, dat omwonenden die hoogte als onprettig kunnen ervaren. Kijk naar Tilburg waar bij de nieuwbouw naast het Cenakel aan de Ringbaan Zuid enige visie daaromtrent ontbrak, aldus de auteur/columnist Mikkers.

De auteur Jasper Mikkers, rechts een overzicht van het panel tijdens de hoogbouwbijeenkomst in Theater Bis, georganiseerd door de BAI. foto' s © gerard monté, 1 april 2003.

Dit en meer kwam ter sprake in de door de BAI [Bosch Architectuur Initiatief] gehouden discussie over hoogbouw in Theater Bis [1 april 2003]. Gespreksleider was BAI bestuurslid Peter van Gaalen.
De gasten –naast schrijver Jasper Mikkers- publicist Frits de Coninck, hoogleraar landschap/landschapsarchitect F. Maas en componist en instrumentalist G. Grosveld, refereerden in hun voordracht naar torenflats in Rotterdam [Weena] en New York.
‘Een hoog gebouw zie ik als een goed gecomponeerd muziekstuk,’ aldus Grosfeld, ‘met de rustmomenten en stiltes die in de architectuur de tussenruimte tussen de gebouwen is.’
Voor de zaal zijn die tussenruimten teveel als restruimte beschouwd. Mede daarom pleitte Maas ervoor dat die ‘laag’ –de plint - meer aandacht krijgt.