BAI in 2011: Blik op herbestemming gebouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2010 | Gewijzigd op: 11-11-2010
Onder het St.Janslyceum aan de Pettelaarsweg in 1964.met zijn kenmerkende carré-opzet.
Het gebouw is voor 2010 uitverkozen tot hét Bossche Schoolgebouw.
Het schoolcomplex werd in 1962-1963 gebouwd naar ontwerp van de architecten N. van der Laan, W .A. J. Hansen & H. van Hal. In 1964 namen docenten en leerlingen het gebouw in gebruik.
Meer over de wijk Zuid met  aanleg en architecten zie artikel  'De Mooiste wijk Zuid' dd. 20 april 2008.

Komend jaar heeft de BAI als jaarthema gekozen: 'Reset the City'. Onder die titel probeert  dit architectengenootschap met voordrachten, lezingen, discussies e.d. inzicht te krijgen op een structureel andere benadering van het herbestemmen van historische gebouwen. Ofwel het is een zoektocht om het verleden op een uitdagende en ingrijpende manier gebruiksklaar te maken voor de toekomst.

-Het afgelopen jaar 2010 was erg succesvol, mede door het gekozen jaarthema 'De Bossche School', onder welke paraplu tochten langs Bossche school-gebouwen en lezingen werden gehouden.
-Op 12 oktober j.l. gaf de architect -Hans van Heeswijk- van de verbouwde Muzerije en Bank van Leening een lezing over die aanpak.
-Tussen 22-27 oktober bezochten 22 deelnemers de Wereldtentoonstelliing in Shanghai, waarvan de BAI een reisgids ontwikkelde.
-Op 15 november a.s. is er in de Toonzaal  een film over de onlangs op 98-jarige leeftijd overleden archiectuurfotograaf Julius Shulman.
-Op 3 december 2010 vindt er in het St.Janslyceum, dat tot beste Bossche schoolgebouw werd uitverkozen, een slot jaarbijeenkomst gehouden.

zie ook artikel dd.14 april 2010 Bossche School als jaarthema.