Pleidooi reconstructie Wilhelminaplein +terugkeer Vughterpoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-03-2011 | Gewijzigd op: 24-03-2011
 De discussie in de Toonzaal met gastsprekers de historicus Wies van Leeuwen, oud projectleider Binnendieze Peter Verhagen en Jac Slikker van de stichting 'Geen cement in de Gement' was voor de BAI en de 's-Hertogenbossche Monumentenzorg een pleidooi voor de herbouw van de Vughterpoort.  Peter Verhagen, die door Kees van den Oord werd geïntroduceerd als '..de professor van de Binnendieze', ziet die herbouw als een historische reconstructie.' En voor de slotspreker Jac Slikker van 'Geen cement.. ': .. gaat zo'n uitvoering gebeuren volgens de door hem al in de jaren 90 voorgestelde  O+ variant op de Gementweg. 
Het drukke Heetmanplein kan verdwijnen, nu de Randweg klaar is. Herstel van het oude Vughterbolwerk, de poort en het ravelijn is binnenkort mogelijk. De restanten bevinden zich nog altijd onder de grond, een verantwoorde reconstructie is mogelijk. De vestingstad 's-Hertogenbosch herleeft dan zuidwaarts in oude glorie. Dat was de achtergrond van de gehouden discussie.

   
Dit bouwwerk kwam in 1827 in de plaats van de wereldberoemde, met zes torens uitgeruste,Vughter-Pieckepoort. van rond 1430, die in 1497 werd uitgebreid met een voorpoort. Het werd door Peter Verhagen als
'een sobere en fantasieloze stadspoort' gekwalificeerd. Verhagen wil een authentieke reconstructie van de mooie Pieckepoort van 1497.

 Enkele bezoekers aan de discussieavond over een eventuele terugkeer van de Vughter-Pieckepoort
vlnr oud-voorzitter van de 's-Hertogenbossche Monumentenzorg Herman van den Heuvel, architect  Miel Wijnen, op de rug gezien Wies van Leeuwen en Jan van der Eerden, oud-VVDwethouder Guus Paanakker en Kees van den Oord van de Bai en de stichting Monumentenzorg.
foto © paul kriele, 22 maart 2011.

In een overvolle Toonzaal gevuld met cultuurhistorici, ambtenaren [ook bouwhistorici en archeologen] en architecten, deed de historicus Wies van Leeuwen de aftrap met een speelse uiteenzetting en een argumentatie dat '..reconstructies  leuk en nuttig kunnen zijn'. Daarbij toonde Van Leeuwen tal van foto's van internationale projecten zoals de Frauwenkirche in Dresden. Uit Nederland kwam een reeks van stadspoorten, en uiteraard Heusden, de St. Jan en de Moriaan langs. Met die voorbeelden toonde spreker aan dat de meeste restauraties reconstructies zijn.

Historicus Wies van Leeuwen.
foto © paul kriele, 22 maart 2011.

'Met de term restauratie krijgt,' zo sloot Peter Verhagen daarop aan, 'krijgt een project meer status en subsidie ! ook al hebben de St. Jan en de Moriaan nog weinig authentieks. Van Leeuwen merkte nog eens op, dat '..reconstructies altijd en overal zijn gebeurd.  Van al die voorbeelden is de helft is authentiek, de andere helft een reconstructie'. 
 
Verhagen, terugkomend op het item van de avond -de Vughterpoort ofwel de Pieckepoort:; 'Ik zal me niet met het verkeersaspect bemoeien, maar als we de Vughterpoort gaan herbouwen, dan wel authentiek historisch verantwoord.'

Oud -Binnendiezeprojectleider Peter Verhagen, gesecondeerd door Kees van den Oord die hem hielp met de powerpointpresentatie.

foto © paul kriele, 22 maart 2011.


Derde gastspreker was Jac. Slikker, die door de stichting Bossche Monumentenzorg was uitgenodigd.

Jac. Slikker had al in 1993 een plan voor een reconstructie van het Heetmanplein waarbij delen van de vestingwerken ravelijn, bastions, courtines en de stadsmuur met stadspoort konden terugkeren. Aan het bastion Vught, waarop onder meer Chalet  Royal staat, daaraan valt weinig te reconstrueren. Dat gebeurde namens de door Slikker opgerichte stichting 'Geen Cement door de Gement', die intussen is opgeheven.
Met die ' 0+ variant',  loopt  een aansluiting op de Oude Vlijmenseweg rechtstreeks vanaf de Vughterweg over de Dommel langs Essent, waardoor het Vughterbolwerk kan worden hersteld.
Een rotonde op het Willemsplein gaat het lokaal in-en uitgaand verkeer verwerken.
Door de bouw van een nieuwe brug over de Dommel kan de Vughterbrug worden gesloopt.  Daarvoor in de plaats komen -op de historie aangepaste houten bruggen.

Jac Slikker die nog eens een pleidooi kwam houden voor de plannen uit de jaren 90 van  de inmiddels opgeheven stichting 'Geen Cement door de Gement' als alternatief voor de gemeentelijke plannen, die qua rijbanen en qua aantasting van de polders -overigens wel enigszins werden bijgestuurd.

foto © paul kriele, 22 maart 2011.

Slikkers pleidooi kreeg de kleur van een revanche naar de Gemeente. Geregeld kwam hij op zijn idee van de jaren 90 terug. 'Had naar ons en 15 andere bezwaarmakers geluisterd, dan was de Randweg tien jaar eerder klaar geweest,'  zo zei hij letterlijk. Daarmee gaf Slikker aan dat de oorzaak van die vertraging niet aan de procedures van 'Geen cement door de Gement' en andere bezwaarmakers heeft gelegen, maar bij de gemeente ligt.... .  

Gezegd moet zijn, dat de verdiensten van Slikkers' stichting meer natuurbehoud en een beperkte aantasting van de Gement is. Winst is ook,  zoals Slikker aangeeft, dat de meervoudige rijstroken en in -en uitvoegstroken door openstelling van de Randweg niet meer nodig zijn. 
Deel van de schets van Jac Slikker volgens de door hem in 1993 ingediende ' 0+ variant' op de Gementweg. Hier gaat de Vughterweg vóór de Vughterbrug -in een bocht over de Dommel- rechtstreeks over naar de Vlijmenseweg. Dat maakt ruimte voor herstel van de vestingwerken op het Wilhelminaplein.
Daar kan de Vughterbrug verdwijnen. Er voor in de plaats komen  op de historie aangepaste houten bruggen. en herstel van delen van de  vestingwerken.


Terug naar boven