BAi: Reset het Heetmanplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2012 | Gewijzigd op: 27-05-2012
Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) schrijft, in haar jaarlijkse traditie [vanaf 1996] , samen met de gemeente, een ontwerpprijsvraag uit: het Heetmanplein resetten. Iedereen kan meedoen.

 
Het Heetmanpein, maar dan als technische oplossing waarmee  de gemeenteraad heeft ingestemd.

Voorgangers in deze wedstrijd waren:  ‘De moerasbrug’[2004], ‘Beleger de Stad’[2005], ‘De drijvende woning’ [2006], ‘Een verbinding over de Zuid-Willemsvaart’ [2008], het ‘Ossuarium’ [2009], ‘Een landschappelijke visie en het ontwerp voor een watersportpaviljoen aan het Engelermeer’ [2010] en vorig jaar ‘Reset het Kruithuis’.

De zestiende editie van de jaarlijks terugkerende BAI ideeënprijsvraag heet dus:  ‘Reset het Heetmanplein’, ofwel bedenk een nieuwe entree voor ’s-Hertogenbosch. 'De eerste prijs bedraagt €5000  de tweede prijs €2000.
 zie de link van de Bai