BAi kiest als jaarthema 'Maak jouw stad!'

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2013 | Gewijzigd op: 08-01-2013
De Bai neemt voor het nieuwe jaar als thema 'Maak jouw stad'. [zie oude thema bij: * ]
Met dit thema haakt de BAi in, of sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals minder overheidsbemoeienis, meer inspraak en het zelf doen. Er ontstaat een totaal nieuwe samenleving en de zoektocht naar andere manieren van vorm geven aan het publieke domein. Dat zou kunnen duiden op een betere methode van stedelijk ontwikkeling.
Aan de andele kant zal het begrip 'collectieve stedenbouw' niet verdwijnen.

In die diverse ontwikkelingen zullen we toch weer uitkomen bij manieren van samenwerken.

De Bai besluit haar begeleidende visie/nota dan ook met: Het lijkt de opgave voor de komende jaren om van de openbare ruimte een collectieve ruimte te maken, waar bewoners meer verantwoording krijgen samen vorm te geven aan de stad: 'Maak jouw stad'.

*Oude thema Reset the City
De BAI, het Bosch Architectuur Initiatief, nam de afgelopen twee jaar als thema 'Reset the city'. Dat ging onder meer over[ruimtelijke] veranderingen in de stad en de transformatie [van werken naar wonen, of van groen naar wonen] kwam aan de orde. Die zouden een nieuwe context moeten opleveren, wat deels ook is gebeurd.
Maar lopende dit traject bleek dat er minder ruimte was voor de oude manier van stedelijk plannen. Het accent ligt op verdichting en de inspraak van bewoners over hoe te wonen/te bouwen neemt toe.

Maar er is [in de stroom dat de stad transformeert] minder haast bij een stedelijke ontwikkeling. Ergo er is geen sprake meer van een totale transformatie: trage verandering GZG, vertraging bouw Bartenbrug en opschuiven bouw theater, beperking ontwikkeling Willemspoort etc.
Van de andere kant biedt die vertraging de kans om discussie te voeren over de toekomst van de stad. En dat leidt tot bovenvermeld thema.