Bai wedstrijd: 50 Theatermaquettes in Stadskantoor /JvdLaar winnaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-06-2013 | Gewijzigd op: 29-06-2013
Bericht van 29 juni 2013 Jeroen van de Laar winnaar.
Met 'Hoogspanningstheater heeft Jeroen  van de Laar de wedstrijd, 'Maak je eigen theater', die uitgeschreven werd door de BAi, gewonnen. In de Nacht van de Architectuur, werden geen aanmoedigingsprijzen uitgedeeld.

 Bericht van 27 juni 2013 Impressie inzendingen..
In het Stadskantoor is -aan vooravond van de Nacht van de Architectuur - een expositie ingericht met de 50 inzendingen van de door de BAi uitgeschreven wedstrijd voor een nieuw theater.  De maquettes zien er erg origineel en ook zeer divers uit. Tal van oplossingen zijn aangedragen om de schouwburg aan de Parade bij de sloop en nieuwbouw te kunnen vervangen.
Morgenavond vrijdag 28 juni 2013, in de Nacht van de Architectuur, zal door wethouder Geert Snijders de prijswinaar bekend worden gemaakt Het is daarmee niet gezegd dat het winnende ontwerp ook metterdaad wordt uitgevoerd. 

Zie ook aritikel Wandeling en wedstrijd rond nieuw theater  dd. 4 juni 2013.

Een greep uit de 50 inzendingen, allen afgeleid van of geïnspireerd door werken van Jeroen Bosch.

De rij van inzendingen in heet Stadskantoor wordt geopend met Step 3 [¨vooraan] MT001 en Theater Event Daily met ´rugnummer´  MT002. STEP d3 is oogebouwde uit twee elementen en Theater Event  Daily is een belevenispark . Een toepasselijke titel voor MT004 ´Bossche Bollen´, waarmee hemelse bollen op een plat vlak worden getoond. ´ Den Bosch en Jeroen Bosch komen in een bol tezamen, zegt de toelichting.
-Boven: Elementen uit de stad een rol laten spelen in het podium voor tijdelijke evenementen. Daarmee wordt de Bossche historie onder de aandacht gebracht,  aldus de tekst bij MT003.
-Links boven: Zeven Gouden opgestapelde containers. Goud staat voor water. MT 010.
-Boeren burgers en buitenlui, kreeg deze inzending als titel. Dat slaat op het volk dat naar de stad trok voor onder meer vermaak met bijv. een circus.  Den Bosch is het podium. Om niet behoeveb te staan is er een tijdelijk podium /tribunes opgsteld, die bijdragen aan de historische uitstraling van de binnenstad
.

foto´s © paul kriele, 27 juni 2013.

   

-Boven: De inzender zegt: ´Mijn theater moet een  gemoedeilijke opvallende uitstraling hebben, die niet gebonden is aan één plek en zonder rompslomp is neer te zetten.´ MT019.
-Rechts boven:  Bossche Box, Bouwstenen en een minitheater dat door de Bosschenaren zel f wordt gevuld met een eigen verhaal of boodschap,  die gerelateerd zijn aan de viering van 500 jaar Jeroen Bosch. MT041
-Rechts: Poly Theater   De ontwerper: Dit theater kun je in tegenstelling tot andere mobiele/semi-tijdelijke paviljoens, in ieder gewenste opstelling neer zetten. Het is snel en eenvoudig te doen. MT035

foto´s © paul kriele, 27 juni 2013.
 
 

-Boven: Theatervloot gaf de ontwerper aan zijn inzending MT029. De vloot is een onderdeel van de stad. Door en om de binnenstad speelt het toneel met de ruimte en met de stad om haar heen.
-Rechts boven: MT024 heet ´Circus Jeroen Bosch´. In die tijd stond theater nog gelijk aan het circus. Daarom ga ik  terug naar de basis, het straatteater zonder onrecht aan te doen aan de bestaande binnenstad. zegt MT024.
foto´s © paul kriele, 27 juni 2013.


Terug naar boven