Boekhandel Heinen stopt met koffiehoek / lunchroom

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2019 | Gewijzigd op: 01-03-2019
Boekhandel Heinen in de Kerkstraat  gaat zijn koffiehoek annex lunchroom, aanpalend aan de boekenzaak, opdoeken om plaats te maken voor boeken. De ruimte in de zaak zelf is te klein en uitbreiding kan alleen op de begane grond. Daardoor komt er een einde aan de horecazaak die vijf jaar geleden met de Verkadefabriek werd opgezet, maar de band blijft bestaan. Dat meldt het Brabants Dagblad [dd. 01032019].
Ook telt mee dat de  kleine boekwinkels het loodje leggen en daarom wil Heinen toch een zo groot mogelijk assortiment opnemen. Misschien dat er een klein koffiecorner op de etage komt, zegt eigenaar André Stikkers.
De kinderafdeling keert terug in de winkel,  achter de kassa.  
 
Boekhandel Heinen

De koffiecorner annex lunchroom die bijna vijf
jaar heeft bestaan. foto © paul kriele,  11 april 2014.


Vrijdagavond 11 april 2014 werd voor genodigden, na wat toespraken, door Ad Heinen en André Stikkers vanuit een bovenraam de lichtbak Adr. Heinen Boekhandel onthuld.
De toespraken kwamen van: directeur Boekhandel Heinen b.v. André Stikkers, Maarten Tromp [Raad van Toezicht Verkadefabriek] en Ad Heinen en een ‘inleidend voorwoord' bij de verhalen [Grote Kerk dd.29 januari j.l.] van Mijke Pol.

Stikkers gaf, na een ‘welkom in een zee van boeken’, een hele riedel van personen aan wie hij dank betuigde. Stikkers: ‘Na eb komt weer vloed en samen hebben we het tij zien veranderen. Aan u te zien is het getij ten goede gekeerd. Ik heb met de boekensteun al veel steunbetuigingen ontvangen.
Stikkers -en op verzoek van hem zelf -ook zijn collega’s ontvingen een donderend applaus. Specifiek noemde de directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek, Frank Tibosch met wie hij eind 70 de vakopleiding Boekhandel volgde, ook werden Aart Wijnen en Bart Smits van de Twee Snoeken genoemd ivm de huisstijl en de boekensteunen, vervolgens de groep schrijvers van de actiedag op 31 januari 2014 in de Grote Kerk, onder wie Mijke Pol*.
Zie artikel dd. 31-1-2014.  Steunbetuiging Boekhandel Heinen moet terug' :  
‘Nu zijn we hier bijeen in een vernieuwde zaak en een door de gemeente inderhaast gedoogde koffiecorner. Dat is uniek: een koffiecorner die gedoogd wordt.. !,’ aldus André Stikkers die zijn vrouw Aantje in zijn dankwoord niet vergat

*Behalve Pol werden genoemd: Patrick Lijdsman, Lucas de Waard, Nynke de Jong, Ronella Moser, Senna Pauli, Ad Grooten en A. H. J. Dautzenberg.
 
 
-Boven: Een  toevallig passerende, voormalig, directeur Ton Meulman.
-Rechts: Directeur Boekhandel Adr. Heinen André Stikkers
.


foto © paul kriele, 11 april 2014.
 
 
   Schrijfster Mijke Pol biedt aan André Stikkers een bundel verhalen aan die verzameld zijn op vrijdag 31 januari j.l. op de steunbetuigingsdag in de Grote Kerk.
'Heinen gaat daar wat mee doen,' aldus Stikkers.


foto © paul kriele, 11 april 2014.

Een volgende spreker was Maarten Tromp, die begon over oude merken die zo nodig nieuwe namen moesten krijgen, zoals de Melkunie met Campina en Fyffes naar Chiquita en Selexyz naar Polare.
'Maar nu staan we aan het begin van een nieuwe toekomst. Dankzij een florerende horeca van de Verkadefabriek hebben we deze lunchroom kunnen opzetten met een inrichting van Piet Hein Eek, porseleinen lampen van Olga Pullens en teksten van stadschroniqueur Eric Alink.'
 
Lucas de Waard en Mijke Pol en andere Bossche schrijvers bijeen die ook op de steunbetuigingsdag in de Grote Kerk op 31 januari 2014 acte de présence gaven en het publiek met hun verhalen aanhoorden.

foto © paul kriele, 11 april 2014.
 

Mijke Pol refereerde nog eens naar haar initiatief en het enorme succes van de steunbetuigingsdag met een tiental schrijvers in de Grote Kerk op 31 januari j.l. De verhalen die daar zijn verzameld, bood zij –na het lezen van een ‘inleidend voorwoord’ -aan aan Boekhandel Heinen zoals beloofd. Stikkers zei daar zeker wat mee te gaan doen. Mijke zei dat zij nadien nogal vaak werd aangesproken met ‘het meisje van Heinen’. Waarop ook meteen werd gevraagd of ze nog wel bij de bieb werkte..?
 
Toespraak van Ad Heinen die er -naast een boekhandel- ook een zoon en een meisje heeft bijgekregen.. .

foto's © paul kriele, 11 april 2014.
De miniatuur Boekhandel Heinen op Kerkstraat 27 uit de tijd dat  Ad en zus Joop Heinen in de zaak stonden. Een cadeau voor André Stikkers.
 

[Berichtvan 11 april 2004  Vernieuwde Boekhandel Heinen officieel heropend
Ad Heinen tot slot sprak, alvorens officieel de boekhandel te gaan openen, over het feit dat hij er weer een boekhandel had bijgekregen, maar ook een zoon en een meisje….
‘Ik zie ook dat de ziel terug is in de stad’. Als symbool bood Ad Heinen een miniatuur Boekhandel Heinen aan Stikkers aan. Het dateert uit de tijd dat mijn zus Joop de boekhouding bijhield.

Openingshandeling 
   
-Boven: De openingshandeling: Ad Heinen trekt aan het touw van het doek om de lichtbak 'Adr. Heinen Boekhandel'. Daarna zingen de genodigden op straat een 'Lang zal hij leven'.

 
Hangend uit het bovenraam op de eerste etage van Boekhandel Heinen in de Kerkstraat onthullen Ad Heinen en André Stikkers de lichtbak met daarop Adr.Heinen. 

foto © paul kriel, 11 april 2014.
 

De koffiecorner die door de Gemeente gedoogd wordt, aldus André Stikkers...
foto © paul kriele, 11 april 2014/15.30uur

zie artikel 'Koffiecorner zaterdag open dd. 11 april 2014

 

Terug naar boven