Te verschijnen Bossche boekenserie [na-]jaar 2004

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2004  Boekhandel/Uitgeverij Heinen laat komend najaar weer een reeks boeken verschijnen. Oud-directeur Ton Meulman spreekt over een topjaar van 17 Bossche boeken. Meulman noemt het een ongelooflijk aantal dat geen enkele gelijksoortige boekhandel evenaart!Boekhandel Heinen met ook een eigen uitgeverij.

foto © gerard monté, 2004.
-Zaterdag 11 september 2004 heruitgave van het ‘Dagboek van 1629 ‘ de auteurs: wijlen Peter-Jan van der Heijden, Charles Limonard en Rob de Vrind.

-Traditie is al geworden de Bossche Scheurkalender, die op 1 oktober 2004 verschijnt. Dit idee heeft in het tweede jaar al navolging gekregen in Breda, Utrecht en Rotterdam.

-‘Discovering Voices’ waarmee 50 jaar Vocalisten Concours ‘s–Hertogenbosch wordt gedekt

-Begin oktober 2004 komt het boek uit over de 74-jarige Frits van der Ven onder de titel: ‘In dit Teken, Werken van een aanblazer’. De priester Jezuiët Frits [*1930] is een van de dertien kinderen uit het middenstandsgezin Frits en Marietje van der Ven-Boelens, die een kleding -en bontzaak dreven op de Markt. Uit die onderneming is later een –inmiddels weer verkochte - onroerend goedmaatschappij voortgekomen. Van der Ven die in 1963 tot priester werd gewijd was werkzaam onder de jeugd in Maastricht en later in het studentenpastoraat in Amsterdam. Maar er valt meer over deze erudiete Bosschenaar te zeggen. In dit boek staat ‘alles’, wat ie in zijn priesterlijke loopbaan op hoogtijdagen –soms dichterlijk - heeft uitgesproken, vastgelegd.

-Verder op de lijst staat de titel ‘Draak van de Donken’, dat eind oktober uitkomt. Het boek beschrijft de geschiedenis van ´s-Hertogenbosch en omliggende dorpen. De auteur is Yke Schotanus

-Bij gelegenheid van de uitreiking van de Erasmusprijs –begin november 2004- verschijnt ‘Kinderen over God’. Joke van Oudheusden heeft jeugd van uiteenlopende, godsdienstige, pluimage gevraagd hoe zij tegenover God staan en hoe zij over hem denken. Die uitgave sluit aan bij het thema van het Erasmusjaar ‘Religie en moderniteit’.

-Dan zal op de elfde van de elfde 2004 in de Bouwhal het carnavalsboek ‘Unnen hille tèd niks’ worden gepresenteerd. Onder die titel zijn –nagenoeg- alle optochten vanaf 1882 samengevat, veelal gecompleteerd met illustraties. Gérard van Kessel heeft deze foto’s gedigitaliseerd. De Oeteldonke kenner bij uitstek - Rob van de Laar – heeft de achtergronden bij deze 121-jarige historie beschreven. Dat gebeurde mede dankzij Willem, meergenaamd van de Zande die alle optochten heeft geïnventariseerd. Antoine Hoedemakers heeft voor dit album, dat in zijn ontwikkeling al werd uitgebreid met 12 pagina’s, de lay-out verzorgd.

-Nog zo’n ludiek gegeven zijn de 96 luchtboogbeeldjes van de St.Jan. Over die beeldjes brengt bouwhistoricus en restauratiebegeleider van de St. Jan Ronald Glaudemans in de chronologie van hun bestaan verslag uit. Op deze -ook professioneel gefotografeerde - manier ontstaat een tijdsbeeld, waarbij de bouwhistorische feiten ook gelijk worden meegenomen. Verschijning van dit kleurrijke boek half november 2004.

-Tenslotte komt het al lang aangekondigde boek ‘Muntel deel II’ in december 2004 uit. Die uitgave is een voortvloeisel van de door de Heemkundekring De Boschboom opgezette studie naar deze vooroorlogse wijk. © paul kriele,


Terug naar boven