Digitale info vanaf snelweg naar de transferia

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-07-2014 | Gewijzigd op: 11-07-2014
Samen met Rijkswaterstaat informeert de gemeente de automobilisten via informatiepanelen langs de rondweg over volle en minder volle transferia. Met name het transferium Vlijmenseweg zit vaak vol. Met de info worden opstoppingen en wachtijden voorkomen. De maatregel past in het project 'Beter Benutten'*.
Meer maatregelen
Nog een maatregel tbv doorstroming en bereikbaarheid is de aanpassing aan het kruispunt Zandzuigerstraat – Rietveldenweg en de optimalisatie van de verkeerslichten op de doorstroomas Hambakenweg – Orthen.

  Informatiepanelen langs de rondweg over drukke transferia.

foto © maikel samuels, 7 juli 2014..

*Project Beter Benutten

Verkeersmanagement ‘s-Hertogenbosch is een project van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ook is het onderdeel van het Rijksprogramma ‘Beter Benutten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op platform Beter Benutten www.beterbenutten.nl.