Transferium West gaat niet door/ komt nu verderop te liggen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2014 | Gewijzigd op: 02-10-2014
De gemeente trekt het plan van het eerdere geplande transferium [bij oude pastorie begin Deutersestraat] in vanwege complicaties mbt het verkeer. Daarvoor in de plaats ligt er nu een optie op de oude gemeentewerf en volkstuinen.
Zoals bekend moet dit nieuwe transferium het oude, gelegen naast het KW1-College aan de Vlijmenseweg, vervangen. 
-Boven: Op het voorplein van het ziekenhuis staat al een parkeergarage voor bezoekers.
-Rechts boven: Aan de westzijde [Vlijmense kant] staat een garage voor personeel en dan komt er nog een extra parkeerlocatie [transferium] aan de Deutersestraat ter vervanging van het huidige transferium aan de Vlijmenseweg.De Gement waar aan de Deutersestraat, bij het  volkstuinencomplex en de stadskwekerij een transferium wordd aangelegd
.

foto's  © paul kriele, 17 maart en 16 oktober 2011 en herman van boxtel, 27 april 2011[ r-boven].

Die knelpunten betreffen zowel technisch als financieel. De toegang naar het ziekenhuis en het Verbeteninstituut zouden met een garage op de kruising [Deutersestraat/Vlijmenseweg] in het gedrang komen. Er komt verderop in de Deutersestraat ruimte vrij door het  vertrek van de stadskwekerij. Daar bevindt zich ook een deel van het de volkstuinvereniging De Honderd Morgen. Die plek is geschikt voor een garage van ongeveer 1.100 auto’s en bedoeld voor bezoekers van de binnenstad, die ook weer per transferiumbus naar de binnenstad vervoerd worden. Als het plan doorgaat valt er begin 2015 een definitief besluit over.