Bouw transferium op West op Gemeentewerf akkoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2015 | Gewijzigd op: 02-07-2015
De meerderheid van de gemeenteraad is voorstander van het - na vele protesten- aangepast plan  van een transferium in West, nabij het gebouw van het oude WA-ziekenhuis aan de Deutersestraat. Dat komt nu in zijn geheel op de gemeentewerf. Andere voorstellen haalden het niet.
Door de keuze voor de locatie op de voormalige Gemeentewerf behoeven er slechts drie tuintjes te worden verplaatst, aldus wethouder Jos van Son die het plan in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer toelichtte.
Alle overige locaties die werden ingediend door onder meer de Bossche Groenen en de wijkraad Kruiskamp/Schutskamp [ivm overlast van verkeer] wees Van Son af. De locatie bij het JBZ is van allen de beste, aldus de wethouder.
nieuwe wijk Willemspoort*
Het nieuwe transferium vervangt het bestaande aan de Vlijmenseweg. Op die locatie- de nieuwe wijk Willemspoort, zijn huizen voorzien al is de opzet aan bijgestuurd, minder grootschalig, in de zin van meer groen en grondgebonden woningen en minder bedrijfsgebouwen. 

*zie artikel Bouw van 302 woningen/flats op Willemspoort artikel dd. 26 november 2014.
en artikel: Bouw Hotel in Willemspoort artikel dd. 10 mei 2015.

Globaal inzicht in de situatie
van het nieuwe Transferium West


Middenin - rood gestreept - het transferium op de locatie Gemeentwerf.
Rechts het ziekenhuisterrein.
Links het kleine woonwagencentrum aan de Deutersestraat. Die straat loopt als een dunne blauwe lijn dwars over de kaart.
De rotonde [blauwe knoop] geeft toegang en/of uitrit naar ziekenhuis of transferium en terug naar de Vlijmenseweg. 

 

Dezelfde situatie als hierboven  met middenin, in het wit/grijze vlak, de gemeentewerf die bestemd is voor het nieuwe Transferium West.
-Links woonwagenkampje en rechts het ziekenhuiscomplex.
-Rechts naast de Gemeentewerf het volkstuinencomplex, dat iets wordt uitgebreid. 
-De Vlijmenseweg loopt rechts bovenin en onderin ligt de Gement.

Het nieuwe voorstel omvat een garage met vier bouwlagen [11 meter hoog]  inklusief de begane grond en de open daketage, voor 1.100 plaatsen. In principe wordt de capaciteit toch al groter doordat er geen overeenkomst meer bestaat met het ziekenhuis. Dus de 1.100 plaatsen zijn allen voor stads -c.q. kantoorgebruikers. De omvang van de garage blijft hierdoor hetzelfde.
In het vorige plan was het gebouw van een transferium gekoppeld aan de personeelsgarage van het ziekenhuis. De uitwisseling tussen beiden is nog wel gehandhaafd. In het weekeind kunnen bezoekers van het transferium ook terecht in de personeelsgarage.
De bouw vergt een investering van € 16 miljoen, waarvan gemeente en provincie ieder de helft bijdragen. 
Van Son zegt dat dit transferium van groot belang is voor de bereikbaarheid van de stad en het oplossen van het parkeerprobleem in de wijk
De wijkraad West zegt bezwaren te hebben over de omvang van het gebouw en het feit dat de bereikbaarheid van het terrein te beperkt zou worden. Wethouder Jos van Son zegt dat hij die vrees en de bezwaren wel zal kunnen wegnemen. Die Wethouder Van Son verwacht dat in 2016 met de bouw kan worden begonnen en in 2017 de garage in gebruik kan worden genomen.
Nieuwe transferia
Met het gereedkomen van dit Transferium West zijn er 2.200  plaatsen op trasferia gerealiseerd. Daarmee bereikt de  stad de beoogde 3.200 plaatsen op transferia. Maar dat scheelt dus nog 1.000 plaatsen. Die worden gezocht door, óf een geheel nieuw aan te leggen trasngferium Oostelijk van de stad. Daartoe heeft Van Son de Kloosterstraat of bedrijfsterrein  De Brand in gedachte. Of:  er is nog een optie om de als tijdelijk bedoelde locaties De Vliert en de Pettelaar uit tebreiden.

*Aanvankelijke voorstel terruggedraaid
Het eerste voorstel voor een Transferium West lag dichterbij het ziekenhuis en kwam op de plek van de volkstuinen. Die moesten verhuizen. Dat is voorbij. De nieuwe locatie verschuift nu naar de Gemeentewerf, waardoor de volkstuinen kunnen blijven zitten.
Het oude plan gaf ook complicaties met de verkeersafwikkeling nabij het kruispunt Deutersestraat met de Vlijmenseweg. en conflicten met de daar al staande ziekenhuis-personeels-garage. Daarom is dat voorstel ingetrokken.


Terug naar boven