Volkstuinen protesteren tegen nieuw plan transferium West

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2015 | Gewijzigd op: 21-03-2015
Het deze week voorgestelde plan voor een nieuw transferium op West, genaamd Transferium West en niet meer Willemspoort, ondervindt kritiek. Dat transferium komt wijselijk gezien niet meer op de plek van de Volkstuinvereniging De Hondermorgen, maar pal er naast.

* De Honderdmorgen vindt  het vreemd dat er nu plots van 'Transferium Willemspoort' wordt gesproken.  'Tot nu toe werd toch over Transferium West gesproken,' schrijft zij. 
Overigens werd in  het persgesprek nergens het begrip ' Willemspoort gebruikt.....
 
 
Het nieuwe plan voor een Transferium
West aan de Deutersestraat ondervindt kritiek
.

De volkstuinders vinden niet dat de volksstuinen worden gespaard, zoals wethouderJan Hoskam had beloofd.  Maar volgens het nieuwpepresenteerde plan behoeven slechts drie tuintjes te worden verplaatst en gaat het volledig terrein van De Honderdmorgen er iets in grootte op vooruit. 

Volgens een brief van 20 maart, die volkstuinvereniging aan de fractievoorzitters  schreef staat odner meer: '...is er geen enkel draagvlak meer. Het voorstel vertelt een onjuist en onvolledig verhaal'. De brief somt de tegenstanders op: de tuinders, de bewoners van de Deutersestraat en Oude Vlijmenseweg, de Wijkraad-West, het Groen Platform, het Groene Hart en de stichting Boom en Bosch.

Op het einde van de brief stelt 'De Honderdmorgen' naast de Deutersestraat, twee alternatieve locaties voor, zoals Graaf van Solmsweg [Afvalstoffendienst] en de Zandzuigerstraat/Zandzuigerkade. Daaruit blijkt dat cijfers over reisduur en afgelegde kilometers voor de locatie Deutersestraat er het meest ongunstig uitkomen.